เข้าเรือนจำวันแรก! นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ำ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


วันนี้ 14 กันยายน 2558

เป็นวันแรกที่เปิดอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ (สมาธิเพื่อยกใจสู่สวรรค์)

ให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ครับ


แม้ว่า สถาบันฯ จะจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน

เมื่อเข้าไปสอนสมาธิในเรือนจำไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม

แต่ผมก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ เพราะครั้งนี้ เป็นบุญใหญ่ และท้าทาไม่น้อย

ท้าทายว่า เราจะนำธรรมเข้าสู่ใจผู้ต้องขังได้อย่างไร?


การเข้าไปในเรือนจำวันนี้ เป็นครั้งแรกของใครหลายคน รวมผมด้วยครับ

ผมตื่นเต้น จนเผลอเอามือถือติดตัวเข้าไปด้วย 555การเข้าไปสัมผัสชีวิตในเรือนจำด้วยตนเองวันนี้

ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมาก

อาจเป็นเพราะกัลยาณมิตรที่เข้าไปด้วยกันในครั้งนี้

ล้วนเป็นผู้มีธรรมนั่นเอง หนอทุกการสนทนา ล้วนเชื่อมโยงไปสู่ธรรมแท้ ๆ

การบูรณาการ ..บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)