ตะลุย 3 โลก

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


พุทธศาสนา เชื่อว่า

.. ทุกสรรพสัตว์มีจิตใจที่เป็นพุทธะอยู่แล้ว

คือ จะบรรลุธรรมได้ในที่สุด แต่จะช้าเร็วต่างกันไป หนอ
จิต เปรียบเป็นดั่งเทียน หรือ ฟิล์มหนัง

ที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องกันไป


จิตดวงหนึ่งสืบต่อกับอีกดวงหนึ่ง คล้ายกับ พันธุแห่งกรรม

จิตที่เป็นอกุศล ก็สร้างจิตอกุศลจิตต่อไป

จิตที่เป็นกุศล ก็จะสืบต่อกุศลจิตต่อไป


*** เพราะฉะนั้นการเติมใส่กุศลเข้าไปในดวงจิตของสรรพสัตว์

จึงเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับจิตใจของสรรพสัตว์ หนอเมื่อวานนี้มีบุญวาสนาได้เข้าไปร่วมพิธีเปิดหลักสูตรสัคคสาสมาธิ

ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกสมาธิให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม


กอปรด้วยกับกัลยาณมิตรที่เข้าไปเผยแผ่ธรรมด้วยกันนั้น ล้วนเป็นผู้มีธรรมสูง

การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนาธรรมกันนั้น มีคุณค่ายิ่งนัก หนอ


หลังจากกลับมาถึงบ้าน แล้ว

ผมค่อย ๆ พิจารณาไตร่ตรองด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

สรุปลงที่คำว่า "ตลุย 3 โลก" ตามแนวทางแห่งโพธิ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)