การเขียนสคิปในการพูด

การเขียนสคิปในการพูด

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

การเขียนสคิปในการพูดต่อหน้าที่ชุมชนหรือการพูดเพื่อนำเสนอมีความสำคัญมากในอาชีพทางการพูด เพราะการเขียนสคิป เป็นการเตรียมความพร้อมทางการพูดอย่างหนึ่งหรือเป็นการเตรียมการพูดนั่นเอง

การเขียนสคิปจะทำให้เรารู้ภาพรวมของการพูดทั้งหมด ว่าเราจะขึ้นต้นอย่างไร ตรงกลางเราจะเอาเนื้อหาอะไรไปใส่ สรุปเราจะลงท้ายอย่างไร และถ้าเป็นการพูดในยุคปัจจุบัน จะทำให้เรารู้ว่า เราควรเปิดคลิป VDO ให้ดูตอนไหน เราควรจะใช้รูปหรือใช้เพาเวอร์พอย อะไรฉายให้ผู้ฟังดูเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราจะสร้างความบรรเทิงอย่างไร ตอนไหนในขณะที่พูด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ภายในสคิปที่เราเขียน

แต่ก่อนจะเขียนสคิปในการพูด เราควรรู้หรือหาข้อมูลก่อนการเขียนสคิป ดังนี้

1.คุณต้องรู้ก่อนว่า ใครคือผู้ฟังของเรา ผู้ฟังต้องการอะไร (ต้องการข้อมูล ต้องการความรู้ ต้องการความบันเทิง) หรือพูดง่ายๆว่า จงวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนที่จะเขียนสคิป

2.คุณต้องรู้ก่อนว่า ในสถานที่ที่เราจะไปพูด เขามีอุปกรณ์อะไรให้บ้าง เช่น เราสามารถเปิด VDO ได้ไหม เราสามารถเปิดเพลงได้ไหม เราสามารถเปิด เพาเวอร์พอย โดยผ่านโปรเจคเตอร์ ได้ไหม เพราะถ้ามีอุปกรณ์ต่างๆ เราก็สามารถเตรียมไปเปิด เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น สนุกสนานขึ้น

3.คุณต้องรู้หัวข้อในการพูด ก่อนที่จะลงมือเขียนสคิป ตลอดรวมไปถึงว่า หัวข้อดังกล่าว ผู้จัดหรือผู้ฟังต้องการรู้โดยภาพรวมหรือรู้ลึก ขนาดไหน ฉะนั้น เมื่อได้รับหัวข้อ เราลองสอบถามผู้จัดก่อนที่จะลงมือเตรียมตัวเขียนสคิป

4.คุณต้องรู้ก่อนว่า เวทีการพูดนั้น เขามีวัตถุประสงค์อย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ใช่ไหม เป็นเวทีพูดสำหรับการพูดฝึกอบรมใช่ไหม หรือพูดเพื่อความบรรเทิง พูดเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง แล้วให้เวลาสำหรับการพูดบนเวทีนั้น กี่นาที กี่ชั่วโมง

ขั้นตอนในการเขียนสคิป

1.เริ่มเขียน เราจะเปิดฉากอย่างไรในการพูดเพื่อให้คนสนใจฟัง เราจะเปิดฉากด้วย เรื่องราวที่น่าสนใจดีไหม หรือ เปิดฉากด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ ข่าวในปัจจุบัน แต่ต้องให้เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้พูด หรือในยุคสมัยนี้ เราสามารถเปิดฉากด้วย VDO คลิป ได้ ถ้าเป็นเวทีการพูดในลักษณะประเภทการฝึกอบรม จงเขียนไปว่าเราจะเปิดฉากอย่างไร

2.เมื่อเปิดฉากแล้ว มาสู่เนื้อหา สาระ เราจะ พูดอย่างไร จงเขียนไป ส่วนใหญ่แล้ว ในส่วนของเนื้อหา เราควรที่จะมีตัวอย่างง่ายๆ ตัวอย่างมากๆ มาประกอบการพูดของเรา มี VDO มีเพลง มีภาพต่างๆ มาประกอบ อีกทั้งเราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาอ้างอิงการพูดของเราเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

3.สรุปจบ เราจะสรุปจบการพูดการบรรยายของเราอย่างไร เพื่อให้ผู้ฟังเกิดประทับใจ จงเขียนลงไป

ทั้งนี้ เราต้องรู้ด้วยว่า เขาให้เราพูดกี่นาที หากว่าให้พูดไม่กี่นาที เราสามารถเขียนสคิปได้ทุกคำพูด แต่ถ้าให้พูดเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง เราก็อาจจะเขียนแค่หัวข้อ หรือ ย่อความสั้นๆลงไปในสคิป ตามที่เราเข้าใจได้ง่าย

ทีนี้มาถึงตอนซ้อม ถ้าสคิปที่เราเขียนมีไม่มากเขาให้พูด 2-5 นาที เราสามารถอ่านออกเสียงดังๆ เพื่อให้เกิดความจำได้ดีขึ้น เพื่อให้การพูดไม่ติดขัด แต่ถ้าสคิปมีความยาว เราก็อาจพูดออกเสียงในประเด็นที่เราอยากเน้นย้ำได้ อีกทั้งถ้าเป็นสคิปงานบรรยายในฐานะที่เราพูดเป็นวิทยากร เราก็ควรเปิด เพาเวอร์พอย หรือเปิดคลิป VDO ตามไปด้วย ว่าถึงตอนนี้เราจะเปิด เพาเวอร์พอยหน้านี้ หรือเราจะเปิดคลิป VDO เรื่องนี้ในการพูดช่วงเวลานี้เป็นต้น

และเมื่อเราซ้อมมาถึงจุดหนึ่ง เราสามารถตัดทอนข้อมูลบางส่วนทิ้ง และเราสามารถเพิ่มข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มเติมขึ้นไปอีกได้ สำหรับการซ้อมเราควรซ้อมหลายๆรอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพูดและจะทำให้เราไม่ลืมพูดข้อมูลที่มีความสำคัญๆ ในเวลาที่เราพูด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)