อบรมเพื่อพัฒนา บุคลกรในองค์กร บริษัท เอเซีย แอมโร อินดัสตรี้

ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า นักวิชาการ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ผู้ดำเนินรายการวันนี้ประเทศไทย ช่องดาวเทียมสุวรรณภูมิ นายรุจ ชุมเกษร วิทยากร คุณณภัทร ศิรินาวิน วิทยากร ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนา บุคลกรในองค์กร บริษัท เอเซีย แอมโร อินดัสตรี้พนาศรม ศาลายา

อบรมพัฒนาบุคลากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)