ผลการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.

ผลการลงคะแนนรับร่างรัฐธรรมนูญของสปช.เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 มีมติรับ 105 ไม่รับ 134 งดออกเสียง 7

บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง

ขอบคุณภาพจากช่อง3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจ รอบๆกายความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • จันทวรรณ
  • ยายธี
  • ส.รตนภักดิ์
  • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
  • ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจครับ