"มาทำลายชาติ"

คำว่า"ชาติ" คือบาทภพ ระบบเกิด

โลกชูเชิด ว่าเกิดมา ปรีดายิ่ง

ไม่รู้ว่า อนาคต กฎความจริง

เป็นดั่งกิ่ง เมล็ดผล วังวนเวียน

มนุษย์ชาติ มีบาทบุญ หนุนสนอง

จึงประคอง ชีพยั้ง ตั้งเสถียร

จึงเกิดกรรม ตามมา พาวนเวียน

ลิขิตเขียน เวียนวน ในกลกาล

ใครฉลาด ในชาตินี้ มีที่สุด

สามารถหยุด หลุดวัฏฏะ อรหันต์

ทำลายชาติ ให้ขาดสิ้น อินทรีย์สาร

คือประหาร ฐานอวิชชา ตัณหาตน

ถ้าไม่อยาก ผลักใส ไล่ตัวทุกข์

อยากสนุก สุขสนาน กันอีกหน

ก็ปล่อยชาติ ธาตุเชื้อ ให้เหลือพล

แต่อย่าบ่น ว่าทนทุกข์ ในคุกใจ

เมื่อชาติเชื้อ เหลือล้น คนก็ชุม

มาชุมนุม เป็นกลุ้มก้อน สัญจรว่าย

มาเวียนสุข ทุกข์โศก โรครุมกาย

มาขวนขวาย ว่ายทะเล ไอ้เจ้กิน

มาเถิดมา ละวาง ให้ว่างวัฏ

มาฝึกหัด พัฒนา รักษาศีล

มาทำลาย ขายชาติ ให้ปราศดิน

ให้ขาดสิ้น จุลินทรีย์ หนีภพเอย

--------๖/๙/๕๘-----------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (0)