ความเห็นล่าสุด


ขอคารวะรุ่นพี่ครับ -- รุ่น ๔๕ วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์

เรื่องนี้ ผมเลยตำหนิมาตลอด แต่เราคงขวางกระแสนิยมไม่ได้ อย่างน้อยก็จรรโลงจิตใจให้สนใจกระแสธรรมบ้าง แต่มันมีผลระยะยาวครับ ผู้คนจะติดรูปแบบนี้ อย่างถอนยาก เวลาพระดีๆหรือพระวิชาการมาแสดง พวกเขาจะแสดงอาการง่วงเหงาหาวนอน ไม่ค่อยสนใจ เพราะใจเรียกร้องแต่ตลกๆๆ มันไม่แปลกที่ทางบันเทิงเขานำไปสร้างเป็นภาพยนต์ล้อเลียนแบบตลกๆ ซึ่งมันทำให้ภาพพระติดตา ติดใจผู้คนในแง่ พระตลก ที่จริงอย่างที่อ.พูดคือ เรื่องพระพุทธศาสนาและพระ เป็นเรื่อง ความจริง เรื่อง จริงจัง เป็นเรื่อง ความเป็นและความตาย หวังให้สำนักพุทธหรือผู้ใหญ่ติติงเรื่องนี้ ถ้าจะให้พุทธมั่นคงครับ

เห็นแล้วยังหนาวครับ แต่ก็สะท้อนความในใจผู้คนที่เห็นประสบการณ์ชีวิต เหมือนความรู้สึกหวาดกลัวบางอย่างในใจเมื่อคราเจอวิกฤติครับ แค่ได้ยิน ได้เห็นแค่นั้น รู้สึกหนาวเลย

น่าคิด น่าสืบสวนนะครับเรื่องนี้ แต่ผมเห็นต่างออกไป-- มันเป็นเรื่องการตอบโต้กันในสมัยนั้น ที่จะหาจุดอ่อนกันว่าใครคิดอะไร สอนอะไร จะหาจุดอ่อนมาโจมตี เช่น ลัทธิสญชัย มักจะเอาแนวคิดคนอื่นมาตีขายตอบโต้ การที่มีคำสอนแบบบันทึกนั้น คงเป็นจุดอ่อนอย่างยิ่ง แต่ทำไมพระเวทที่บันทึก จึงไม่ถูกติบโต้ เพราะลัทธิส่วนใหญ่นับถือครับ กระนั้น ก็มีลัทธิที่ไม่เชื่อพระเวทอยู่เช่น เชน จารวาากและพุทธ

ทั้งนี้พระองค์คงไม่ได้กังวลเรื่อง การตอบโต้ เพราะพระองค์ก็เป็นนักตอบโต้อยู่แล้ว ที่กังวลคือ มันจะพาให้ไขว้เขวในเรื่อง เป้าหมายหลักคือ นิพพาน เพราะมัวแต่จะหาทางตอบโต้กันไปมา ตลอดถึงสาวกด้วย การรู้ การบรรลุ คำสอนต่างๆ จดจำใส่ใจ จึงเป็นวิธีที่สงวนท่าทีดีที่สุดครับ

ส่วนเรื่อง พระองค์ไม่รู้หนังสือนั้น ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจาก พระองค์จบถึง ๑๘ สาขา ผู้ที่คาดว่าจะเป็นรัชทายาท คงไม่ประมาทที่ขาดปัญญาครองเมืองเช่นนั้น และถ้าไม่รู้จริงคงตอบโต้นักคิด นักปราชญ์สมัยนั้นไม่ทันแน่ ส่วนเรื่อง การรบนั้น สมัยนั้น ไม่ค่อยมีแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีการรบอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกรณีมีคดี เช่นการแย่งน้ำกัน แต่ก็ไม่ใช่แบบรบเอาบ้านเอาเมืองกัน ที่จะไม่มีเวลาเรียนหนังสือ


ขอบคุณครับที่เสนอเรื่องให้คิดครับ

ผมเป็นห่วงอ.บรรจบ ที่ท่านออกมาแอ่นอกรับภัยต่างๆ แต่ชาวพุทธกลับหดหัวอย่างน่าหดหู่ที่ปากว่า แต่ไม่ออกมาเป็นรูปธรรม

ขอบคุณอ. ที่เสนอเรื่องนี้ มันน่าหดหู่จริงๆ สำหรับชาวพุทธที่หลงกลของลัทธิอื่นเสี้ยมให้เราทะเลาะกัน จนเราไม่รู้ว่า เราทะเลาะกัน ทำให้เขาหัวเราะเรา และคอยแทรกลิ่มให้เราแตกกันขึ้นเรื่อยๆ

อยากรู้ประเด็นการประชุม และผลลัพธ์ครับอ.ขจิต


ขอคุณอ.หมอเปิ้ลครับ พุทธศาสตร์คือ อัตตศาตร์ ที่มุ่งรู้ในตัวเองจนบรรลุครับ

ขอบคุณอ.ขจิต ครับ ช่วงนี้ มีเฟส เลยไม่ค่อยเข้ามาครับ

ใช่แล้วยายธีครับ.. ผู้รู้ (subject) ที่พิกัดในกายธาตุคนหนึ่ง ที่รู้สัจธรรมสากล (object) ที่ไม่จำกัดสภาวะ ใครก็ได้ที่อาศัยกาย ใจ รู้สัจโลก นั่นคือ ผู้รู้เหนือรู้

ศีลคือ พุทธบทแห่งการศึกษาเรียนรู้ข้อประพฤติ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพุทธุดมคติ เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วพึงกระทำหรือแสดงไปตามบทหรือกรอบนั้นๆ ในพุทธศาสนามีศีลหลายระดับเช่น ระดับชาวบ้าน ระดับผู้เข้าใกล้รัตนไตรและผู้สละชีวิตเข้าไปสู่ร่งเงาศาสนาคือ พระภิกษุ

ศีลชาวบ้าน (ศีล๕) เป็นข้อห้ามหรืองดเว้น และมีหลักธรรมให้น้อมนำมาถือทดแทนคือ เมตตา เสียสละ สันโดษ สัจและสติ

ศีลพระภิกษุ เป็นทั้งข้อห้ามและข้อให้ปฏิบัติตาม (๒๒๗ ข้อ)

นั่นคือ ศีล ที่เป็นข้อวัตร ให้ศึกษาไว้เป็นกรอบว่า อะไรเหมาะสม ไม่เหมาะสม

นอกจากนั้น ยังมีศีลสังวร ศีลอินทรียสังวรอีกเช่น อายตนภายใน ภายนอก ศีลสังวรในการอยู่ การกิน ในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งมานอกพระปาฏิโมกข์ ที่ละเอียดมากกว่า ข้างบน และทำตามได้ยากกว่า ถ้าทำได้ ศีลข้างบนก็จะละเอียดตามด้วย

ปัจจุบัน เราก้เข้าใจผิดว่า อันไหนที่พระพุทธเจ้าสอนกันแน่ ให้ดูตามแรงโน้มพุทธประสงค์ว่า เป็นเพื่อสะสมหรือไม่ เป็นไปเพื่อมักมาก ตัดกิเลส เพื่อดับทุกข์ เพื่อความไม่สะดวกต่อการดำรงชีพหรือไม่นั่นคือ ศีลทั้งกฎและวัตรครับ

ขอบคุณที่เสนอมุมพุทธทัศน์ครับ

เป็นความอ่อนแอขององค์กรมส. ที่ล้มเหลว ที่ยึดติดในรูปอนุรักษ์นิยมเกินไป จนลืมโลกปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้หน้าตาพระพุทธศาสนาไทย เกิดภาพมัวๆ หมองๆ ขาดประสิทธิภาพ จนตกกระทบศาสนิกชนด้วย เมื่อพระไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างมุ่งมั่น ความชินชาของเป้าหมายในการบวชก็จะเฉื่อยลง และหมดแรงดลในใจที่สุด ในขณะอีกส่วนแสวงหาประโยชน์จากศาสนา จากศรัทธาที่เชื่อแบบงมงายเก่าๆ จนทำให้ชาวบ้านติดในฤทธิ์ ในมนต์ไสย

เห็นทีเราต้องคิดร่วมกัน วิจารณ์ วิเคราะห์ร่วมกันให้ทันโลก ทันการดำรงชีวิตด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ผมเห็นใจอ. ที่แสดงเช่นนี้ เพราะบรรยากาศขององค์กรของพุทธกำลังเซ และกำลังถูกสังคมตำหนิ จนเลยไปถึงปรวิสัยธรรม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องในการดำรงชีวิตแบบธรรมชาติที่สุด (มิใช่พระเจ้า หรืออำนาจลึกลับใดๆ) ทำให้เนื้อหานี้ถูกมองว่า ไม่เวิร์กหรือไปกับสังคมยุคใหม่ไม่ได้ เรื่องนี้ มันค้านกับสังคมต่างชาติที่พยายามแสวงหาเส้นทางพุทธวิถี เพื่อการคิดค้นสัจธรรมชาติกับจิตชาติของมนุษย์ ที่พวกเขาอิ่มเอมมาก่อน ในด้านความเจริญ ความคิด วิทยาศาสตร์ ฯ แต่ไม่พบบรมัตถะที่แท้จริง นอกจากวัฒนธรรมตะวันออก (พุทธ) เท่านั้น

อย่างไรก็เป็นกำลังใจและจงยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ มากกว่า กฎของสังคมมนุษย์ครับ

ขอความสวัสดีจงมีแก่คุณเพชรน้ำหนึ่งนะครับ ขอให้สุขภาพดีตลอดปีนะครับ

สวัสดีปีใหม่ครับพี่บุศ..ขอใหสุขภาพดีตลอดปี ๕๙ พักผ่อนบ้างนะครับ ถ้าเหนื่อยครับบ พี่ทำงานคุ้มแก่สังคมมากละครับ

ขอความสวัสดีจงมีแด่คุณพี รินชกร ขอให้สุขภาพแข็งแรง สุขภาพมั่นคง ตลอดปีเทอญครับ

ขอความสุข สุขานามัย จิตามัย คุณพ. จึงสำราญ ตลอดปี ๕๙ และ โชคดีตลอดกาล

" ขนาดคุณยังมีข้อเสีย จะให้ดีทั้งหมดทั้งโลกก็ไม่ได้ พระรัตนตรัยเหมือนไม้สามลำค้ำกันไว้ เอาออกอันหนึ่งมันก็ล้ม ... จำไว้พระก็คือนักเรียน ผู้เป็นอริยะคือผู้สอบผ่าน ผู้เป็นข่าวคือผู้สอบตก
ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ"

---


"อย่าไปกังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอย เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก ความแท้แห่งพระธรรมไม่มีกำหนดอายุกาล จริงแท้อยู่ตลอดกาล จริงแท้อย่างนั้นทุกยุคทุกสมัย ถ้าจะเห็นความเสื่อมก็เป็นเรื่องของคนโกนหัวที่ห่มร่างกายด้วยจีวรของพระสงฆ์เท่านั้นเอง"

สรรพภัย ไกลโพ้น พ้นตัว

พระธรรม พันพัว ขั้วใจจิต

บุญกุศล ดลได้ ในชีวิต

สราญสถิตย์ ในทุกสถาน นิรันดร

----------------

สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ครับคุณครู

ขออำนาจ พระธรรม นำพาจิต

ขอดวงจิต พิศมัย ธรรมสถาน

บุญกุศล ดลจิต เป็นมิตรนาน

สราญสุข สมจิต ดั่งคิดเทอญ

------------

สวัดสดีปีใหม่ครับ พี่ถาวรครับ

พรใดๆ ใคร่รัก จงประจักษ์จับ

ธรรมใดๆ ไป่ซับ รับรู้ได้

ความดีได้ ดลเด่น โชคช่วงชีพชัย

สุขวิไล ทุกกาล นานเนาเช้าเย็น

---------------

สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอครับ

ผมเห็นด้วยกับอ. ส่วนมากทุกศาสนาก็ยังติดในกรอบของตนอยู่มาก..กลัวจะเสียฐานตน จนละเลยเป้าหมายแท้ๆ ของสังคมและเปิดแสงสว่างให้สังคมได้ตื่นตัวในการใช้ชีวิตบนโลก ให้สอดคล้องกับอุดมคติของศาสนานั้นๆ และตนเอง

อนึ่ง มีการกล่าวกันมากว่า ทุกศาสนาสอนใหเป็นคนดี ประโยชน์นี้มันน่าเชื่อถือแค่ไหน ถ้าเหมารวมว่า เป้าหมายของทุกศาสนาดี ทำไมไม่เอาความดีเหล่านั้นมารวมกันละ ทำไมต้องมีเส้นทางต่างกัน นี่คือ ที่มาคำว่า แตกต่างในวิธี แต่เป้าหมายเดียวกันใช่หรือไม่

สำหรับผม (พุทธ) ผมมองในแง่มนุษย์นิยม ที่คิด ทำ สำแดงเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้านะครับ แต่เราฝึกตัวเองให้เป็นดั่งพระเจ้าหรือไม่ แล้วเรายกย่องตนเองได้หรือไม่ละครับ

มันจริงแท้ แค่ไหน ในวันนี้

ให้เสรี พี่น้อง จึงพร่องหัว

พ่อแม่ปล่อย ลอยลำ ทำมืดมัว

ลูกจึงมั่ว กลั้วเกลือก เลือกเล่นเกม

ครูคือค้าง ร่างกาย ให้ไต่เต้า

คอยขัดเกลา เฝ้าสอน นอนเกษม

อนุบาล ประถม อบรมเต็ม

เด็กกลับเคลม ว่าเต็มอึด จงฝืดเคือง

ยิ่งรัฐลด หมดเวลา วิชาสอน

ตามเด็กอ้อน ผ่อนผัน กาลปลดเปลื้อง

เด็กลิงโลด โปรดปราน กันทั้งเมือง

ไทยรุ่งเรือง เมืองอิสระ ประชาเขลา

เกิดผลลัพธ์ กับประเทศ เหตุคิดทื่อ

อ่านหนังสือ สื่อไม่คล่อง สมองเฉา

เป็นเด็กดื้อ ถือเสรี มีเรื่องราว

มีปลายเป้า คือเข้าคุก แทบทุกคน

จะโทษครู หรือผู้เรียน ไม่เพียรเพิ่ม

ควรสอนเสริม เพิ่มเนื้อหา พาฝึกฝน

หรือพ่อแม่ ไม่แคร์ลูก ปลุกกมล

หรือว่าผล คนสังคม จมเสรี

น่าสงสาร งานครู อยู่ไม่สุข

ต้องเลี้ยงลูก ให้ถูกทาง สร้างสารถี

ให้นำชาติ เป็นปราชญ์ชน เป็นคนดี

แต่ลูกสิ กลับหนีครู หนูไม่เรียน

ภาระครู อยู่ลำบาก หนักทั้งสอง

คือปากท้อง ต้องดูแล แคร์อ่านเขียน

งานก็มาก อยากจะขอ รอร้องเรียน

ขอเกษียณ เปลี่ยนงานสวน สมควรเอย

มีนัย ในเนื้อ แน่นหนัก


สลักใจ ใฝ่ฝัน จารภาษา


ลุ่มลึก ไหลลื่น กลืนธารา


ปรัชา แอบแฝง แทงธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี