บทกวี ผ่อนสังขารความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีเจ้าค่ะ..ตามดู..ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยนะ..ท่านปราโมทย์ สอน..