ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยความเห็น (0)