ป่า - แด่ สืบ นาคะเสถียร

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ปลูกป่าป่าปกให้.................ร่มเย็น

แล้ง-ท่วมลด! หมดเข็ญ...........สุขล้ำ

ปลูกปรับจิตกายเป็น...............เช่นป่า

ยังประโยชน์แหล่งยันค้ำ...........ผู้ถูกข่มเหง


...ไป่เกรงทุกข์ยากซ้ำ.............สู่ตน

ป่าใช่รอดมารผจญ.................ไล่ล้าง

ไพรพงส่งแล้งปน..................กระหน่ำท่วม

ควรพึ่งธรรม์สรรค์สร้าง.............ซาบซึ้งมรรคผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)