อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สพป. สุพรรณบุรี 2 (1)

ปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

วันที่ 1-2 กันยายน 2558 ผู้เขียนมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรีเขต 2 เพื่อจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ สำหรับครูผู้สอนภาอังกฤษจำนวน 50 กว่าท่าน ที่อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านศน.อรไท แสงรุน ชวนมาจัดกิจกรรมให้คุณครูภาษาอังกฤษ พี่หัวหน้าลำดวน ไกรคุณาศัย และพี่ศน.กุ้ง ปวีณา ธิติวรนันท์ ก็อยู่ที่นี่ด้วย ว่าจะไปทักทายก่อน

ครู download ได้ที่นี่ แผนการสอนให้ครูไว้ที่นี่ครับ

กิจกรรมวันนี้ครูจะได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ 5 อาชีพ พรุ่งนี้อีก 5 อาชีพ วันนี้ครูจะได้เรียนรู้เรื่อง

1.English for Daily Life

กิจกรรมที่ใช้คือ กิจกรรม Find someone who ให้ครูไปช่วยกันสัมภาษณ์เพื่อน แล้วมาสรุปว่าใครทำอะไรได้บ้าง ก็ให้ทำกิจกรรมนั้นๆเลยเช่น ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ ทำอาหารได้ ก็ให้เล่าวิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ

2.English for Nurses and Medical Professionals

คุณครูเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยเช่น pharmacy, pharmacist, patient, medicine. Anti-histamine, painkillers, allergy, headache, stomachache, fever, sore throat, cough, toothache, cold, food poisoning, feel nauseous, a diarrhea, แล้วออกมาหาคำศัพท์เหล่านั้นแข่งกัน

พร้อมกับสนทนาดังบทสนทนาอันนี้ด้วย

A: Can I help you?

B:Yes, please.

A:What’s the matter?

B: I have …อาการเจ็บป่วย….

A:What do you want to buy?

B: I want to buy …ชื่อยา….

B: How often should I take …ชื่อยา…?

A: You take …ครั้ง/ชั่วโมง….

3.English for Hotels

ครูเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมแล้วแข่งกิจกรรมการอ่าน

4.English for Tourism

ครูออกแบบ Festival ของจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีกิจกรรมอะไร แล้วตอบคำถามข้อมูลดังนี้


When is it celebrated?

It is in…ชื่อเดือน....

Where is it celebrated?

It is in…ชื่อจังหวัด....

What activities do people do at the festival?

They…กิจกรรม....


คุณครูนำเสนอ Festival ของจังหวัดตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

ดู Video การนำเสนอนะครับ5.English for Offices

ครูเล่นเกมทายคำศัพท์มีคำ Taboo ห้ามพูด เพื่อนำไปสู้การเรียนอาชีพ ตำรวจ

ภาพรวมบางส่วน

ผู้เขียนขอเอาแผนการสอนให้ครูไว้ที่นี่ครับ แล้วจะมาเขียนเพิ่มนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ท่าน กามนิต ไป สุพรรณ JJ ไป มอบ

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์หมอ JJ อยู่ที่ ม อุบล กี่วันครับ

นอกจากเพิ่มทักษะภาษาแล้ว ยังเกิดปฏิสัมพันธ์ดีๆระหว่างกันด้วยค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ไม่ได้พบครูที่สุพรรณบุรีนานมากๆครับ