ฌ กะเชอบนเส้นทางบ้านในสวน(3)


รับส่งตายายของคนภาคใต้ สาระในเนื้อหาของประเพณีเน้นการสืบทอดคุณงามความดี

เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา ประการที่ 1 เน้นให้พุทธศาสนิกชน ทำความเข้าใจกับคำว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจัง คือความไม่เที่ยง ทุกขังมาจากคำว่า ทุกขตา ความเปลี่ยนแปลง และ อนัตตา คือความไม่มี

สามสิ่งนี้เรียกว่าไตรลักษณ์ คือลักษณะที่แท้จริงของธรรมชาติ สามประการ เข้าใจง่ายๆ ก็ให้มองอุปกรณ์ที่เราเล่นเฟส อ่านบันทึกนี้อยู่ อาจจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใด ยี่ห้อใดก็ตาม ตรงมุมของหน้าจอ จะมีวันเวลา ที่เคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆ จะปิดเครื่องซ่อมแซมเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ตั้งเวลาใหม่ แต่เวลา ไม่ได้คงที่เลย มันเลื่อนไปตลอดเวลา เพราะมันเป็นอนิจจัง แล้วแต่ละเครื่องก็มีระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปีก็แล้วแต่ ภาษาที่ใช้กับวัสดุครุภัณฑ์ เรียกว่าเสื่อมราคา ภาษาที่ใช้กับคน ก็คือเสื่อมไปตามวัย เพราะมันเป็นทุกขตา ประการที่สามคือถึงที่สุดก็หมดสภาพต้องทิ้งเปลี่ยนเครื่องใหม่ อาจจะพอใจยี่ห้อเดิมหรือยี่ห้อใหม่ก็แล้วแต่ มันคืออนัตตา แน่นอนว่าเครื่องเก่าไม่มีแล้ว ถ้าถูกใจรูปลักษณ์ หรือความมีราคาก็แล้วแต่ ก็อาจมีอนุสาวรีย์ให้เห็น เป็นที่ระลึก เช่นรถยนต์ยี่ห้อดังๆ คันแรก รถไฟคันแรก เครื่องบินลำแรก ถ้าเป็นคนก็จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เรียกว่าตัวตายแต่ชื่อยัง คำว่าอนัตตาไม่ใช่สูญหาย แต่สิ่งนั้นหมดสภาพไม่สามารถใช้งานอะไรได้อย่างสิ้นเชิง อาจถูกกำจัดโดยวิธีฝัง วิธีเผา หรือแปรสภาพ แต่ถ้าเป็นคนสิ่งที่ยังเหลือก็คือกระดูก ที่คนรุ่นหลังเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เมื่อรู้จักไตรลักษณ์แล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ ก็คือการเวียนว่ายตายเกิด หรือวัฏสงสาร เครื่องมือที่เราใช้เล่นเฟสต์บุคนี้ เรียกว่าเครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ เป็นโน้ตบุ้คหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ เราจงมองให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของเครื่องมือสื่อสาร มนุษย์ผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร จากโทรเลข โทรศัพท์บ้าน จนถึงอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบันนั้น

ภพภูมิในพุทธศาสนาแบ่งเป็นกลุ่มสุคติภพ มีลำดับสูงสุดคืออรูปพรหม รูปพรหม เทวดา และมนุษย์ซึ่งอยู่ระดับล่างสุดของสุคติภพ อีกกลุ่มเรียกว่าทุคติภพ ประกอบไปด้วย สัตว์ดิรัจฉาน อสุรกาย เปรตวิสัย และนรก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ จาก สมาธิวิปัสสนาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยหลักเหตุผล จากฌาน ของพระองค์ เชื่อมโยงตามหลักสัมพันธภาพ ด้วยการย้อนอดีต จากอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ จนสามารถสรุปความจริงอันประเสริฐคือ อริยสัจจสี่ และสังเคราะห์หนทางแห่งการ แสวงหาความสุขที่แท้จริงของมนุษย์โลก เรียกอริยมรรคแปด อย่างชนิดไม่ต้องหักลบค่าเบี่ยงเบน เพราะเป็นความจริงที่บริสุทธ์ร้อยเปอร์เซนต์ ทำให้เราทุกคนได้นำมาปฏิบัติกัน ได้มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ศักยภาพของแต่ละคน

วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง แต่งโดยพระมหาธรรมราชาลิไท สมัยกรุงสุโขทัย เป็นวรรณกรรม ที่นำเอาเรื่องราวของนรกสวรรค์ เน้นให้เห็นการทำชั่วกับนรกภูมิ การนำเอาเรื่องราวของบุญบาป นรก สวรรค์มาใช้เป็นกุศโลบายในการปกครองแผ่นดิน ได้รับผลดีมาก ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องคดีความเพราะคนส่วนใหญ่จะเดินตามกระแสทำความดี ไม่ทำชั่วเพราะกลัวตกนรก

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&...

รับส่งตายาย เนื้อหาของประเพณีที่บรรพบุรุษเราได้สืบสานกันมา มีดังนี้

1 ทุกคนกิดก็มาแล้วก็ต้องตาย ตายไปแล้วเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลาน ตายายให้ความกตัญญูกตเวที เป็นสิ่งที่ลูกหลานสืบทอดและถือปฏิบัติ

2 การละอายต่อบาปคือความดี เพราะฉนั้นคนดีคือคนละอายต่อบาป ผู้ละอายต่อบาปย่อมอยู่ในสุคติภูมิ ส่วนคนทำบาป ก็จะอยู่ใน ทุคติภูมิ การจัดอาหารในวันรับ ส่งตายาย จึงต้องแยกให้เป็นสัดส่วน คือที่ของคนมีบุญ (ที่บิณฑ์) กับที่ของคนมีบาป (ที่เปรต)

3 พิธีทางศาสนา ทั้งสวดชัยมงคล และการบังสุกุล เป็นการอวยพรส่งความสุขให้แก่กันทั้งเทวดา มนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์ ได้รับผลบุญอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม จะดีจะชั่วเขาก็เป็นบรรพบุรุษของเรา เมื่อท่านทำผิดท่านก็ได้รับกรรมจากผลของการกระทำแล้ว ลูกหลานมีหน้าที่ให้กำลังใจและให้อภัย เพราะอภัยทาน เป็นสิ่งประเสริฐสุด

3 สร้างความรักความสามัคคี เชื่อมร้อยหัวใจให้ลูกหลานได้สานต่อ

ครับใครนึกอะไรออกมาได้ช่วยเพิ่มเติมหน่อยครับ

หมายเลขบันทึก: 593729เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2015 00:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2015 00:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี