หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ
พ.ญ. ศิริรัตน์ เอกศิลป์ สุวันทโรจน์

ทำตามพ่อสอน


นับแต่เถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา พ่อของแผ่นดินทรงห่วงใยป่าไม้ไทยอย่างมาก พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างลงมือปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เอง ป่าผืนแรกที่พระองค์ทรงปลูกเป็นป่ายาง ๑,๒๕๐ ต้น ต้นยางที่ปลูกมาจากเมล็ดยางที่ทรงเพาะด้วยพระองค์เองในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล ป่าผืนที่สองทรงปลูกในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นป่าผสมผสานพันธุ์ไม้จากทั่วประเทศ เป็นป่าสาธิตที่ทรงใช้ศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง ตั้งใจปลูกป่าทั้งๆที่รู้จักป่าเพียงน้อยนิดด้วยความตั้งใจจะทำงานสนองพระยุคลบาทในช่วงชีวิตที่ยังมีแรงให้ทำได้อยู่ คำพ่อสอนเหล่านี้ช่วยเติมกำลังใจให้เดินหน้าต่อไปกับการปลูกป่าที่ตั้งใจมากมาย

นับแต่เถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา พ่อของแผ่นดินทรงห่วงใยป่าไม้ไทยอย่างมาก พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างลงมือปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เอง

ป่าผืนแรกที่พระองค์ทรงปลูกเป็นป่ายาง ๑,๒๕๐ ต้น ต้นยางที่ปลูกมาจากเมล็ดยางที่ทรงเพาะด้วยพระองค์เองในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล ป่าผืนที่สองทรงปลูกในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นป่าผสมผสานพันธุ์ไม้จากทั่วประเทศ เป็นป่าสาธิตที่ทรงใช้ศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง

ตั้งใจปลูกป่าทั้งๆที่รู้จักป่าเพียงน้อยนิดด้วยความตั้งใจจะทำงานสนองพระยุคลบาทในช่วงชีวิตที่ยังมีแรงให้ทำได้อยู่ คำพ่อสอนเหล่านี้ช่วยเติมกำลังใจให้เดินหน้าต่อไปกับการปลูกป่าที่ตั้งใจมากมาย :

พ่อสอนว่า....ให้ปลูกต้นไม้ ๓ ชนิดที่แตกต่างกัน คือ คละไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ ให้ป่าเป็นป่าแบบผสมผสานพันธุ์ไม้ที่สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน...ไม้โตเร็วเลือกได้แล้ว ไม้เศรษฐกิจเลือกได้แล้ว ยังไม่มีไม้ผลเลยอ่ะ

พ่อสอนว่า....เมื่อเลือกที่ได้เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทำอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว....ที่ทำไปแล้วพิสูจน์ว่าเมื่อเดินตามคำสอนพ่อ จะลดต้นทุนการปลูกป่าได้เยอะ ทุนที่ต้องใช้มีแค่เวลาและความอดทนต่อการรอคอย

พ่อสอนว่า....ไม่รังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ ให้ทำแค่เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น....อืม ทดลองการปลูกไปแล้ว ไม้คลุมดินบางชนิดมีลดน้อยลง.....ตรงนี้ควรเปลี่ยนแปลงการตอแยต้นไม้ซะใหม่

พ่อสอนว่า....ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม ตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยก็เป็นไม้ใหญ่ได้.....อืม ยังไม่เจอตอไม้เก็บคำสอนไว้ใช้งานต่อไปละกัน

พ่อสอนว่า.....ให้ปลูกป่าธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษาได้....ตรงนี้เก็บไปประยุกต์ใช้กับพันธุ์หญ้าและไม้ล้มลุกคลุมดินดีกว่า ไม้ยืนต้นที่เป็นต้นแม่พันธุ์ได้มีแต่ยอป่า แต้วป่า ประดู่ป่าและไผ่แค่เนี้ยะ ผักหวานไม่ต้องพูดถึงหาเมล็ดได้ยากมาก

พ่อสอนว่า.......ให้งดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ ไม่ควรนำไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน.....นี่แหละประเด็นที่กังวล ไม่นำไม้ต่างถิ่นเข้ามา จะให้กลายเป็นป่าแบบผสมผสานนะยากเชียวแหละ และที่ตัดสินใจลองปลูกพะยูงไว้ศึกษาให้แน่ซะก่อนก็ทำดีแล้ว

พ่อสอนว่า....หากจะปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่องน้ำก่อน เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้น แผ่ขยายออกไปสองข้างร่องน้ำ ต้นไม้จะได้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า ถ้าป่าขาดความชุ่มชื้น ไฟก็เกิดง่าย... ปีต่อไปก็ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถัดขึ้นไป ความชุ่มชื้นจะได้แผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้ก็จะงอกงามดีตลอดทั้งปี...อืม ได้ข้อมูลไม้โตเร็วที่มีการศึกษาโดยนักวิชาการมาด้วย เป็นไม้พวกนี้เอง ขี้เหล็ก ยูคาลิปตัส ประดู่ แค....เอาละ ได้ไอเดียของจุดปลูกต้นไม้เพิ่มมาใหม่ รู้สึกดีที่ปลูกไม้ขี้เหล็กเบิกนำนั้นโอเคแล้ว

พ่อสอนว่า........ปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา ให้ปลูกต้นไม้หลายๆชนิด จะได้ประโยชน์อเนกประสงค์ ไม้ที่ว่าให้มีทั้งไม้ผล ไม้สำหรับก่อสร้าง และไม้ทำฟืน ด้วยจำเป็นต้องใช้เป็นประจำ ตัดไม้ไปใช้เมื่อไรให้ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที....อืม เก็บไปไว้เป็นเป้าหมายของการใช้ประโยชน์จากป่าละกัน จะได้เลือกต้นไม้ให้ลงตัว

พ่อสอนว่า.......ให้ปลูกไม้ยืนต้นบนยอดเขาและเนินสูง เพื่อไว้ช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น นำมาซึ่งฝนตามธรรมชาติ และช่วยยึดเหนี่ยวดินไม่ให้พังทลายเมื่อฝนตก......และให้คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักเพื่อให้เป็นกระบวนการธรรมชาติปลูกต่อไปจนถึงตีนเขา......อืม เก็บคำสอนข้อนี้ไปเลือกต้นไม้ตระกูลถั่วที่จะปลูกน่าจะเหมาะ

พ่อสอนว่า.....บริเวณอ่างเก็บน้ำหรือเหนืออ่างเก็บน้ำที่ไม่มีความชุ่มชื้นยาวนานพอ ให้ปลูกป่าไว้...ตรงที่เป็นลุ่มน้ำและแหล่งน้ำก็ให้ปลูกป่าไว้เช่นกัน จะได้มีน้ำสะอาดบริโภค......ให้อนุรักษ์ดินและน้ำโดยขวางกั้นทางเดินของลำน้ำ ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วยสิ่งก่อสร้าง ในรูปแบบของฝายชะลอความชุ่มชื้น และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ในรูปของฝายดักตะกอนแบบต่างๆ ........คำสอนนี้นำไปใช้กับพื้นที่อีกผืนที่เป็นที่ลุ่มลงไป ที่ที่มีทางน้ำไหลผ่าน และที่ซึ่งมีน้ำขังได้เหมาะเลย

พ่อสอนว่า....ให้ปลูกป่าไว้เป็นแหล่งอาขีพทำกิน เสริมรายได้ยังชีพ......เสริมธรรมชาติให้สัตว์ป่ามีที่อาศัย....อืม ณ ตอนนี้ ขอนำประเด็นเสริมธรรมชาติให้สัตว์ป่ามีที่อาศัยไปใช้ก่อน

หมายเลขบันทึก: 593727เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2015 16:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 สิงหาคม 2015 16:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี