​เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่

ต่อนี้ไปการเติบโตของเศรษฐกิจตามสถานการณ์ปกติของประเทศไทย จะไม่เหมือนเดิม

เศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทใหม่

อ่านได้ ที่นี่ ท่านจะเข้าใจว่าสังคมไทยไม่เหมือนเดิม

วิจารณ์ พานิช

๑๙ ส.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)