งานวิจัย : การพัฒนาความสนใจเรียน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โดยการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความสนใจเรียน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โดยการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานความเห็น (0)