มหาวิทยาลัยกับสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน


มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ฉลองครบรอบการก่อตั้งครบรอบ ๖๐ ปี ในหัวข้อ Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community ซึ่งดูรายละเอียดของการประชุมได้ ที่นี่

ผมได้รับเชิญให้พูด keynote เรื่อง University as a Prime Mover Towards a Prosperous and Sustainable Society จึงนำ Narrated Ppt มา ลปรร.ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๑ ก.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)