"ธรรมชาติแห่งชีวิต" Countdown 57 บท

+ทุกสิ่งอย่าง ต่างมี ชีวีเหมือน

"กำเนิด"เคลื่อน เลื่อนมา เวลาถึง

แล้ว"ตั้งอยู่" คู่ค้ำ ให้คำนึง

ระยะหนึ่ง จึ่งลับ ล้วน"ดับไป"ฯ..”นายช่างใหญ่” เรียงถ้อย

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันอังคาร ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นะครับ.

Countdown ๕๗ บท

รู้สึกสบายกายสบายใจที่ หมู่บ้าน เจริญทรัพย์วิลเลจ รามอินทรา 101

https://www.facebook.com/pattarapole

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ภาพและข้อความดีมาก

ขอบคุณพี่บ่าวมากครับ

กำเนิด ตั้งอยู่ ดับไป

นายช่างใหญ่ เรียงร้อย ชวนเรียนรู้

ธรรมะแห่งชีวิตนั้นคือครู

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน......นั้นคือธรรม

ด้วยคารวะ...นายช่างใหญ่

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับอาจารย์ขจิตและบังหีม