“อปริหาณิยธรรมควรนำสู่สังคม ?”

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๕/๘/๒๕๕๘

********

“อปริหาณิยธรรมควรนำสู่สังคม ?”

...

สารันททเจดีย์ที่ประทับ.....................ตรัสสอนกับเจ้าวัชชีชี้เหตุผล

หวังให้บ้านเมืองเจริญเชิญผู้คน...........น้อมนำตนตามองค์ธรรมพระสัมมา


หนึ่งประชุมพร้อมเพียงกันให้หมั่นเถิด...จักช่วยเกิดผลดีที่เสาะหา

ได้ถ่ายทอดความรู้คู่ปัญญา................ได้นำพาความรักสามัคคี


สองเลิกประชุมพร้อมกันอย่าพลันกลับ..อย่ารีบลับหลบหลีกปลีกหลีกหนี

กิจส่วนรวมให้ช่วยกันขยันดี................อย่าให้มีบกพร่องตรองทบทวน


สามปฏิบัติตามต่อข้อบัญญัติ.............ไม่ขืนขัดแหกกฎให้ได้สอบสวน

ที่บัญญัติกันเอาไว้ไม่ราญรวน.............หรือรบกวนถอนออกนอกเส้นทาง


สี่เคารพเชื่อฟังผู้เป็นใหญ่..................ให้เกียรติในความดีที่สรรสร้าง

ผู้บริหารประชาชนคนร่วมทาง............ไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างสร้างสัมพันธ์


ห้าคุ้มครองผู้คนดีที่อ่อนด้อย.............ทั้งเด็กน้อยสตรีมีสีสัน

ทั้งพระสงฆ์เถรชีคนมีอัน...................ไม่ครบครันปกป้องจากผองพาล


หกเคารพบูชาองค์พระพุทธ...............ถึงที่สุดพระเจดีย์ศรีสถาน

สิ่งศูนย์รวมชีวิตจิตวิญญาณ.............ให้ยืนนานคู่บ้านคู่เมืองไทย


เจ็ดบำรุงรักษาศาสนาเถิด................สิ่งประเสริฐพระสงฆ์อย่าสงสัย

ช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัย...........ผาสุกใจทุกท่านทุกวันยาม


ควรน้อมนำธรรมอันดีมีสาระ.............ลดมานะทิฏฐิตำหนิหยาม

ปฏิบัติอย่างจริงยิ่งติดตาม................ย่อมพบความสงบสุขทุกสังคม

......................................................

“พี่หนาน”

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณโกทูโนว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phraputthaความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ

ได้ความรู้มากเลยครับ

เขียนเมื่อ 

เพราะมาก หลากด้วยสารัตถะครับพี่ทิด

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากกัลยาณมิตรที่เคารพรัก ทุกท่านต่อไปนี้มากครับ...

  • จันทวรรณ
  • ขจิต ฝอยทอง
  • ส.รตนภักดิ์
  • for far
  • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
  • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/593172