การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (2)

การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ให้คุณครูสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ เช่นอาชีพช่างซ่อม อาชีพที่เกี่ยวกับการซ่อมรถและอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่ให้คุณครูได้เรียนรู้คำศัพท์เกีียวกับเรื่องนั้นๆก่อน ครูตั้งใจร่วมกิจกรรมมาก ผู้เขียนเองอยากให้ครูได้เทคนิคการเรียนการสอนนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง

Mrs. Anna : Hello. Is this a repair shop?

Carpenter : Yes, it is. Can I help you?

Mrs. Anna : Yes, please. Is there a carpenter here?

Carpenter : I'm a carpenter. What can I do for you?

Mrs. Anna : I have a problem with my window. It is broken.

Carpenter : Where's your house?

Mrs. Anna : About 10 kilometers near the bank.

Carpenter : Just a minute, I'll get my tools.

Mrs. Anna : What's wrong? Is it a big job?

Carpenter : You need a new window.

Mrs. Anna : Is this going to cost me a lot?

Carpenter : It will cost you 1,500 baht only.

Mrs. Anna : Can I pay you by cheque?

Carpenter : I think that'll be all right.

Mrs. Anna : Thank you so much.

Carpenter : You’re welcome.

Mrs. Anna : Bye.

Carpenter : Bye-Bye.

มีอาชัพที่เกี่ยวกับ public transportation เช่น สายการบิน พนักงานบนเครื่องบิน แต่ให้ครูอธิบายคำศัพท์ โดยใช้เทคนิค miming หรือเทคนิค การใช้ท่าทางใบ้คำ ให้ทายภาพข้างล่างว่าแสดงคำศัพท์ว่าอะไร

ครูใช้เทคนิค Miming แสดงท่าทางว่าทำอะไรบนเครื่องบินเช่น air line หรือคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางโดยใช้สายการบินเช่น runway หรือ boarding card เป็นต้น


กิจกรรมการฟังและกิจกรรม Running dictationที่เกี่ยวกับอาชีพ Mechanic โดยให้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับช่างซ่อมแล้ววิ่งไปบอกให้เพื่อนร่วมชั้นเขียน จะบูรณาการทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

ครูเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ การซื้อขายของ cashier ในร้านค้าแล้วเรียงประโยคว่า cashier ควรเริ่มต้นสนทนาด้วยประโยคใดก่อนเป็นต้น เช่น

Shopkeeper : Can I help you? What do you want?

Customer : I want some eggs.

Shopkeeper : How many do you want?

Customer : I want six eggs.

Customer : How much?

Cashier : It’s eighteen baht.

Customer : Here’s the money.

Cashier : Here’s your change.


Video นี้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ daily life ให้ครูเป่ายิงฉุบแล้วถามคำถาม คนที่แพ้ตอบคำถาม โดยใช้บทสนทนาอันนี้

A: What is your name?

B: My name is.…ชื่อผู้เรียน….

A:What is his/her name?

B: His / Her name is .…ชื่อผู้เรียน….

A:Where are you from?

B: I’m from …ชื่อประเทศ...

A:How old are you?

B:I am …อายุ… years old.

A:What is your nationality?

B: I am … เชื้อชาติ/สัญชาติ ....

แต่พยายามปรับให้จาก frog ไปเป็น monkey จาก monkey ไปเป็น bird แล้วจึงมาเป็น Human 555


ภาพถ่ายรวมหลังจากที่ครูออกแบบแผนการสอนเกี่ยวกับอาชีพในจังหวัดเพชรบูรณืเสร็จแล้ว

เอารูปมาลงก่อนนะครับ แล้วจะมาเขียนอธิบาย..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (6)

อบรมครูสู่ลูกศิษย์...เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

กาญจนา คูทิพย์
IP: xxx.207.247.110
เขียนเมื่อ 

เกมกระต่าย นก ลืง คน ป่าวคะ พอดีออกไปข้างนอกหาของหใ้ท่านวิทยากร

เขียนเมื่อ 

มาดูคนขยัน พักผ่อนบ้างนะน้องเรา

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ

จัดกิจกรรมให้ครูแล้วลูกศิษย์ครูจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ ศน กาญจนา ใช้ครับ

แต่ให้พูดภาษาอังกฤษด้วย

ได้ผลดีมากๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

จะได้พักแล้วครับ