วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

พัฒนากระบวนการจัดความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร


วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ. ห้องประชุมพวงผกา วิทยาลัยพยาบาล

งานวิจัยในชั้นเรียน ดร อัญชลี แก้วสระศรี การแก้ปัญหาการทำงานกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยวิธีการสอน 6 ขั้นตอน

1.การสร้างความตระหนัก

2.การวางแผน

3.การลงมือปฏิบัติตามแผน

4.การตรวจสอบประเมินผลงาน

5.การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

6.ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ช่วยแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

2.ได้ทำงานร่วมกับผู้เรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้าใจบทบาทของผู้สอนในการ Coaching and feedback กระบวนการทำงานกลุ่มของผู้เรียน

3.ได้เรียนรู้วิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของผู้เรียน Process skills

4.เพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน

เรื่องที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน โดยชุดกิจกรรม PDCA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

เรื่องที่ 3 พี่สอนน้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

สรุปการวิจัยในชั้นเรียน ปัจจักแห่งความสำเร็จ

1.การวางแผนที่ดี

2.การให้กำลังใจ

3.บทบาทผู้สอนที่ดี

4.สร้างบรรยากาศเป็นกันเองในการจัดการเรียนการสอน

5.สร้างสัมพันธืภาพที่ดีระหว่าง อาจารย์ ผู้เรียนและเพื่อน

6.ความหงัวดีต่อลูกศิยษ์ทำให้เกิด ความรู้ ทักษะบุคลิกกับอุปนิสัยที่ดี

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

1.เรื่อง การทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาผลิตพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

รศ.ศีลศิริ สง่าจิต


2.Objective Structured Clinical Examination อ.วรรณภรณ์ วีรพงษ์

3.Authentic Learning อ. มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย

4.E - Learning อ. อภิชาติ อัจฉริยศักดิ์ชัย

5.VARK Learning อ.ดร อัญชลีแก้วสระศรี

6.Problem Based Learning อ.ดร สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์

7.Reflective Thinking อ.ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล


หมายเลขบันทึก: 592948เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2015 02:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กรกฎาคม 2015 06:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

วิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะเป้าหมายคือทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้เรียน ดังนั้นน่าจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วค่อยพัฒนาเป็นวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ เหมือนที่ท่านผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟัง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ที่นำเสนอล้วนน่าสนใจ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี จะนำเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาค่ะ

ในการทำวิจัยในชั้นเรียนนั้น เป็นการแก้ปัญหาของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งปัญหาของผู้สอนและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการ ดังที่คณาจารย์แต่ละท่านได้นำเสนอ

ทำให้ทราบแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น

ดีมากค่ะ ทำให้ทราบแนวทางจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ทดลองสอบ OSCE วิชาปฏิบัติ มด1และ มด2 ทำให้ทราบว่านักศึกษาเรายังด้อยอะไรบ้าง

ทุกภาควิชาควรสอบ OSCE หลังฝึกภาคปฏิบัติ

นำความรู้ไปใช้ได้จริง

Reflective Thinking บรรยายโดย อ.ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล ได้นำไปใช้ได้จริงดีมากเข้าใจง่าย วัดผลได้จริง ถ้าเพิ่ม Simulation จะดีมาก มีการสอบ OSCE ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติซึ่งดีมาก ทำให้นักศึกษามีการเตรียมตัวก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี