บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (2)