Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

โครงการศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน (Art for ASEAN)


โครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 7 หรือโครงการศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน (Art for ASEAN) เป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน ผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์ โดยมีนักศึกษาจิตอาสาในวิชาอาเซียนศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กๆในชุมชนท้องถิ่น

โดยมีนักศึกษาจิตอาสาจากหมู่เรียน 19.2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มาช่วยจัดกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ


เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว และ อาจารย์สุวภา จรดล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์วิชิต เอียดจงดี อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน ณ โรงเรียนวัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนในท้องถิ่น

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภายใต้งบประมาณโครงการบริการทางวิชาการกลุ่มโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558
นอกจากนี้ ทางคณะวิทยากรยังได้มอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย


นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี ร้องเพลง และเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


มีนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 โรงเรียนวัดวังตะกู เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ จำนวน 198 คน

มีการสันทนาการและแบ่งกลุ่มฐานนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ร่วมกิจกรรม 6 ฐาน ได้แก่

ฐานระบายสีธงชาติอาเซียน

ฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

ฐานร่วมมือร่วมใจอาเซียน

ฐานวาดภาพอาเซียนในอนาคต

ฐานปั้นดินน้ำมันสัญลักษณ์อาเซียน

ฐานร้องเพลงอาเซียน The ASEAN Way


ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมในฐานต่างๆ อย่างเต็มที่และสนุกสนานกันทั่วหน้า


หมายเลขบันทึก: 592686เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 11:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 11:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท