..... กาพย์ห่อโคลง ..... เห่ ชมนก ชมไม้ .....

ต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่...ที่อาศัยฝูงนกกา ...ต้องช่วยกันรักษา ... อย่าโค่นป่า ...อย่าทำลาย

..... โคลงสี่สุภาพ .....

๐๐๐ กางเขนดงก่งร้อง .......................ประชัน

กาเหว่าร้องเรียกกัน ............................กึกก้อง

นกเขาเล่าขับขัน ...............................บนกิ่ง...ยางนา

เป็ดป่าถลาร้อง ..................................พวกพ้องลงบึง

............................................................................

.....กาพย์ยานี ๑๑ .....

๐๐ กางเขนดงก่งร้อง ..........................ท่วงทำนองมาประชัน

กาเหว่าร้องเรียกกัน .............................ดังกึกก้องคล่องบรรเลง

๐๐ นกเขาเล่าขับขัน ...........................เสียงดังลั่นกระชั้นเพลง

เป็ดป่าบินมาเอง .................................เร่งสู่หนองลองจับปลา

๐๐ นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า ...................เป็นเรื่องเล่าในตำรา

มันเกาะและเสาะหา .............................ตัวแมลงแหล่งหลังควาย

๐๐ นกยางร่างสีขาว ............................คอมันยาวดูคมคาย

กินปลาและหอยลาย ...........................อยู่เป็นกลุ่มลุ่มท้องนา

๐๐ อีลุ้มนกคุ่มสี ..................................บินเร็วรี่หนีใครมา

แหงนหน้ามองท้องฟ้า ..........................เหยี่ยวตัวใหญ่ไล่จิกตี

๐๐ นกคุ่มบินหลบหลีก .........................เหยี่ยวกางปีกจิกทันที

สงสารนกคุ่มสี ....................................จบชีวีเพราะเหยี่ยวพลัน

๐๐ ต้นไทรใหญ่สาขา ...........................ฝูงนกกาอาศัยกัน

กินลูกของไทรนั้น ................................เป็นอาหารอันโอชา

๐๐ มะม่วงลูกร่วงหล่น ...........................สุกคาต้นจนเน่าคา

มะดันเปรี้ยวจริงหวา .............................เก็บลูกมาต้มปลาทู

๐๐ ชมพู่ดูชุ่มฉ่ำ ...................................ลูกแดงคล้ำอมชมพู

ลำไยขึ้นเคียงคู่ ....................................มะขามอยู่ดูงามตา

๐๐ ต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่ ............................ที่อาศัยฝูงนกกา

ต้องช่วยกันรักษา ...................................อย่าโค่นป่า..อย่าทำลาย


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์


.......... กาพย์ห่อโคลง ตามปกติจะเป็นการนำเอา กาพย์ยานี ๑๑ มาแต่งสลับกับ

โคลงสี่สุภาพ โดยจะต้องมีความหมายเดียวกัน หรือจะใช้ฉันท์ ในรูปแบบต่างๆ

มาแต่งสลับกับโคลง ก็ไม่ผิดกติกาใดๆ ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

(เป็น) นักคิดนักเขียน เพียรอักษร

สื่อสารเป็นบทกลอน สะท้อนจิต

ตามองเห็นวรรคตอน ร้อยคำ ตามเห็น

เป็นปราชญ์ศิลป์ผลิต ถักถ้อยร้อยคำคม