เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการอบรมมีประสิทธิภาพหรือไม่

ในเมื่อการประเมินผลมีความสำคัญ ทำอย่างไรจะทำให้การประเมินผลการอบรมมีประสิทธิภาพที่สุด

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการอบรมมีประสิทธิภาพหรือไม่

เมื่อการสอนสิ้นสุดลงในแต่ละวัน สิ่งที่ผู้สอนย่อมสนใจอยากจะรู้ว่าการสอนของเขาเป็นเช่นไร มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

โดยทั่วไปของการอบรม สัมมนาในประเทศไทย ย่อมมีการแจกเอกสารประเมินการฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงความเห็นก่อนกลับ และโดยพฤติกรรมของคนไทยทั่วไป มักไม่ค่อยแสดงความเห็นวิพากษ์ วิจารณ์ และด้วยเวลาจำกัด จึงมักรีบประเมินและส่งคืนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เราจึงมักจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนักในการนำเอามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอน จนระยะหลังผู้สอนจำนวนมากไม่สนใจด้วยซัำว่าจะมีการประเมินผลการฝึกอบรมหรือไม่

แต่การประเมินการผลฝึกอบรม มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่มีการประเมินผลการอบรม ก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการสอนทำได้ดีแค่ไหน และไม่รู้จะปรับปรุงอะไรบ้าง

ในเมื่อการประเมินผลมีความสำคัญ ทำอย่างไรจะทำให้การประเมินผลการอบรมมีประสิทธิภาพที่สุด

โดยทั่วไป ถ้าการประเมินผลการเรียนที่สอนให้ผู้เรียนได้ความรู้ก็มักจะใช้การประเมินโดยข้อสอบ และอาจจะมีทั้งทดสอบก่อนและหลังอบรม เพื่อหาความแตกต่างของผลคะแนนจากการสอบ ซึ่งผลการสอบหลังเรียน ควรจะสูงกว่าก่อนเรียน

แต่การประเมินผลในแนวทาง สมรรถนะ(Competency) ให้ความสำคัญกับผลลัพท์ (Output)ที่ได้จากการอบรม เช่น อบรมแล้วสามารถขายของได้จริง เมื่อเรียนการขายจบ หรือเมื่อเรียนการเป็นวิทยากรเสร็จ ก็ต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากรได้ ไม่ใช่แค่”รู้”เท่านั้น ซึ่งการที่คนมีความรู้ ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นทำงานเป็น เช่นคนจบการขายอาจจะขายของไม่เป็นก็ได้

ดังนั้นแนวทางการประเมินแบบสมรรถนะ จึงมักจะสนใจพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้เรียน ว่าเปลี่ยนไปหลังรับการเรียนรู้อย่างไร การประเมินการเรียนรู้แบบนี้จึงวัดที่พฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรม โดยมีหลายวิธีที่วัด เช่น การสังเกตุพฤติกรรมในการทำงานจริง การจำลองสถานการณ์แล้วให้ทำให้ดู การนำผลงานที่ทำมาแล้วมาแสดง หรือ การตอบคำถามปากเปล่าโดยผู้ประเมิน เป็นต้น

แม้การประเมินในแนวทางสมรรถนะ อาจจะแตกต่างและยุ่งยากกว่า การประเมินผลและวัดผลแบบทดสอบความรู้ที่ทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็เป็นการประเมินที่มีประสิทธิภาพกว่า ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจบไปแล้วมีสมรรถนะ หรือ ทำงานเป็นหรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินแบบนี้ย่อมนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าการอบรมนี้คุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งวิธีการประเมินแบบสมรรถนะนี้อาจทำโดยส่งผู้ประเมินเข้าไปประเมินในที่ทำงานหลังอบรมเสร็จ หรือทำแบบประเมินแล้วให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินก็ได้

ในหลายประเทศ เช่นอังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ได้เริ่มมีการประเมินแบบสมรรถนะแล้วอย่างจริงจัง แล้วประเทศไทยล่ะเมื่อไหร่จะเริ่ม……

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. CBTthailand.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกอบรมแบบสมรรถนะความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้แนวทางสำหรับการประเมิน ขอบคุณครับ