พอ.สว.จังหวัดตราด :วันสำคัญของสมาชิก พอ.สว. ครบรอบ 20 ปี

สมเด็จย่าทรงมีพระเมตตา ต่อประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตราด จะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาทักทายและให้กำลังใจจ้ะ