ป้องกันการทำลายป่าจากการปลูกข้าวโพด

นี่คือตัวอย่างของการเกษตรยั่งยืน ที่ชาวบ้านทำการเกษตรหารายได้สูงไปด้วย และรักษาป่าไปด้วย ในเวลาเดียวกัน

ป้องกันการทำลายป่าจากการปลูกข้าวโพด

วิธีที่สุดยอดนี้ อยู่ในหนังสือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า : ปัญหาและทางออก ที่บอกว่าวิธีใช้พื้นที่ลาดชันแบบใหม่ ไม่ใช้ปลูกข้าวโพดในลักษณะพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ให้รายได้สูงกว่าปลูกข้าวโพดถึง ๑๐ เท่า ย้ำว่ารายได้สูงกว่า ๑๐ เท่านะครับ ไม่ใช่ ๑๐ ปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างจริง อยู่ที่จังหวัดน่าน ดำเนินการโดยโครงการปิดทองหลังพระ ในพื้นที่ลุ่มน้ำมีด ในตำบลพระพุทธบาท และตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง

นี่คือตัวอย่างของการเกษตรยั่งยืน ที่ชาวบ้านทำการเกษตรหารายได้สูงไปด้วย และรักษาป่าไปด้วย ในเวลาเดียวกัน

ผมฝัน อยากเห็นหน่วยราชการ เอ็นจีโอ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรม แบบนี้ให้กว้างขวาง ไปทั่วประเทศ มีการดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ตามที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้

วิจารณ์ พานิช

๘ ก.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าคิดครับอาจารย์ ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเยาวชน "กล้า ท้า เปลี่ยน"

ทางน้องๆ เยาวชน เล่าประสบการณ์งานจิตอาสา และเปิดคลิปวิดีโอนี้ให้ชมครับ