เรียนรู้อะไร ลึก และ รวดเร็วเพียง 20 ชั่วโมง

ดูคลิปชุดนี้แล้ว เสริมการเรียนรู้ทางด้าน การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เต็ม ๆ

เอามาฝากกันครับ

ทำอย่างไรจะเรียนรู้ได้เร็ว josh kaufman ได้ศึกษาวิจัยว่าคนเราสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จนถึง

ระดับเชี่ยวชาญได้ภายใน ยี่สิบ ชั่วโมง โดยมีคำถามพื้นฐานพื้นฐานว่า ทำอย่างไรเราจะเรียนรู้ได้

อย่างรวดเร็ว เขาได้สืบค้นจากงานวิจัยทางจิตวิทยาต่าง ๆ ระบุว่าจะเรียนรู้ได้อย่างถ่องแท้ต้องใช้เวลาถึง

หนึ่งหมื่นชั่วโมง ถึงจะถึงระดับ Grand master ได้ แต่เขาได้วิจัยจากตัวเขาเองว่าสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

ได้ในระยะเวลา 20 ชั่วโมง หรือ 40 นาทีต่อวัน โดยเลือกสิ่งที่ชอบมาสักอย่างหนึ่ง ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน

แล้่วพิจารณาว่า สิ่งนั้นประกอบด้วยทักษะอะไรบ้าง เขายกตัวอย่างการเล่นกอล์ฟ ประกอบด้วยทักษะหลาย

อย่าง แต่เลือกเรียนในสิ่งที่สำคัญเท่านั้น จากนั้นก้ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม เพื่อหาแหล่งข้อมูล

อ่า่นแบบผ่าน ๆ เพื่อหาว่ามี ทักษะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นบ้าง และลำดับต่อไปคือการฝึกฝน ปิดทีวี ปิดประตู

ปิดมือถือ social mediaเสร็จแล้วก็ฝึกฝนทันที เขายกตัวอย่างกีร์ต้า เมื่อต้องการจะเรียนรู้ก็ต้องเอามาไว้ไกล้ ๆ

สามารถฝึกฝนทักษะได้ทันที และสัญญากับตัวเองไว้ว่าเราจะลองเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำแล้วนะ แล้วก็ฝึกยี่สิบ

ชั่วโมง ก็จะเรียนรู้ได้เร็ว


----------------------------------

เชียร์ ให้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเอง ด้วยการกำหนดเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)