โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (๑)


ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ.รร.วิคตอรีทรี ถนนพหลโยธิน๓ กรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานระยะแรกของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อการวางแผนดำเนินงานในระยะต่อไป


ผู้รายงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขององค์กรระดับจังหวัดผู้มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชน active citizen ของโครงการ ๔ แห่ง ดังนี้คือ

๑. โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม

๒. โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ

๓.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน ดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ)

๔. โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำเนินการโดยสงชลาฟอรั่ม ต่อยอดขยายผลสู่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

ความเป็นมาของโครงการนี้ เกิดขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๕ จากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความซับซ้อนของสังคมมีมากขึ้น สังคมไทยกลายเป็นสังคมตัวใครตัวมัน ไม่เอาธุระต่อส่วนรวมมากขึ้น จึงสมควรสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เป็น active citizen ที่ใช้ศักยภาพของตนเองทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เชื่อมโยงได้ว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีจิตอาสา โดยเชื่อมโยงองค์กรพี่เลี้ยง (coach) โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลมีบทบาทในการเป็นตัวเร่ง (catalyst) ในการเพิ่มสมรรถนะ และความเข้มแข็งขององค์กรพัฒนาเยาวชนเหล่านี้

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มี ๓ ประการ คือ

๑. พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาเยาวชน การจัดการความรู้ และระบบฐานข้อมูลติดตามเยาวชน การสร้างเครือข่ายเยาวชนและการสื่อสาร

๒. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการสำนึกความเป็นพลเมือง(active citizen) ผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน

๓. พัฒนาเยาวชน active citizen ใน ๔ จังหวัด ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และมีสำนึกความเป็นพลเมือง

ในตอนที่ ๒ จะได้เล่าถึงสาระสำคัญของการดำเนินโครงการของ ๔ องค์กร ในปีแรกที่ผ่านมา...โปรด click ที่ :

https://www.gotoknow.org/posts/592316

.............................................................................................................................................

ภาพจากมูลนิธิสยามกัมมาจล
ความเห็น (6)

มีดอกไม้มาฝาก มีขวัญกำลังใจ มามอบให้แก่กันและกัน...บุญรักษา..เจ้าค่ะ..

รออ่านตอนต่อไปครับ

จำทีมสงขลาฟอรัมได้เลยครับ

จำได้ว่าเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง

ขอบคุณครับที่เขียนบันทึกให้อ่าน

มาอีกรอบครับ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพี่ใหญ่ปีนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้พี่ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการทำงานอยู่เป็นขวัญกำลังใจของพวกเราตลอดไปครับ

น่าสนใจเยาวชนเมืองน่านมากค่ะ ไปเมืองนี้มา ๒ ครั้ง ชอบน้อง ๆ ที่เป็นไกด์มากค่ะ

ขอบพระคุณเรื่องเล่าน่าสนใจจากคุณป้าใหญ่นะคะ

 • จันทวรรณ
 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • nui
 • Wasawat Deemarn
 • ธิรัมภา
 • ยายธี
 • เพ็ญศรี
 • คนใต้โดยภรรยา
 • Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยค่ะ

 • คุณยายธี...ขอบคุณภาพดอกไม้งามสมดชื่นที่นำมาฝากกันพร้อมกำลังใจดีๆเช่นนี้ค่ะ
 • น้องDr.Pojana...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการนี้
 • น้องดร.ขจิต...ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจและพรวันเกิดอันเป็นมงคล พี่ขอให้น้องชายมีความสุขกับงานจิตอาสาเพื่อการศึกษาของเด็กๆที่กระจายอยู่ ทุกภูมิภาค...ยิ่งทำยิ่งได้ทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ
 • หลานทพญ.ธิรัมภา...ดีใจมากๆที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ และได้ไปสัมผัสเยาวชนจิตอาสาที่เมืองน่านมาแล้วด้วย
 • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592188?592188

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
  และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี