ไม่อยากโง่ ต้องเติบโตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ในหลวงพระราชทานให้คนไทย นอกจากจะไม่ทำแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับอีกด้วย

"สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย หลังจากกระทรวงการคลังประกาศลดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP (Gross Domestic Product) จาก 3.8 ลงเหลือ 3.0 ถามว่า จะเกิดผลกระทบต่อประเทศอย่างไร และมีผลกระทบต่อเราอย่างไร


ผมขอเล่าสภาพการณ์ที่น่าเป็นห่วงก่อนนะครับว่า เราได้รับผลกระทบทางการค้าจากสหภาพยุโรปค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มเกิดการอิ่มตัว ดูจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศกรีซ โดยยุโรปประกาศตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) แก่ไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ครั้งนี้ สหภาพยุโรปกำหนดการตัดสิทธิแก่ประเทศกำลังพัฒนา ที่ได้รับการอ้างอิงจากธนาคารโลกจัดอันดับประเทศต่างๆให้อยู่ในกลุ่ม high-income หรือ upper-middle income เป็นระยะเวลา 3 ปีล่าสุดติดต่อกัน แน่นอนว่า หนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทย และสหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยเนื่องจากผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU :Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ของไทยไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUUของสหภาพยุโรป โดยให้ระยะเวลาประเทศไทย 6 เดือน สำหรับการแก้ไขปัญหาประมง IUU เพื่อทำการปลดใบเหลืองดังกล่าว มิเช่นนั้น ประเทศไทยอาจถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กฎระเบียบ IUUส่งผลทำให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าสินค้าประมงไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงถึงปีละ 242,691 ล้านบาท (ส่งออก EUประมาณ 32,000 ล้านบาท) อีกทั้ง อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค่าสำคัญอื่นๆ ของไทยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ


สาเหตุดังกล่าวข้างต้นมาจากการขยายอำนาจทางการเงินของจีนผ่านการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank) หรือ เอไอไอบี (AIIB) หรือสถาบันการเงินในระดับระหว่างประเทศที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ริเริ่ม มีวัตถุประสงค์หลักในการเสนอความช่วยเหลือด้านการเงินและแหล่งเงินทุนทางเลือกให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นั่นย่อมจะส่งผลให้ความเป็นมหาอำนาจทางการค้าภูมิภาคหนึ่งของโลกอย่างสหภาพยุโรป (EU) เงียบเหงาลงถนัดตา ถึงขนาดประเทศอังกฤษยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก AIIB กับเขาด้วย


แล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับเราอย่างไร

ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำที่เกินจริง ส่งผลให้การจ้างงานและการลงทุนในประเทศพุ่งต่ำลงเป็นประวัติการณ์จากร้อยละ 74 เหลือเพียงร้อยละ 24 แม้ว่า แรงงานไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงงานที่มีฝีมือแรงงานในระดับสูง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนยุคจากการจ้างแรงงานมาเป็นการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม ส่วนแรงงานมีฝีมือที่มีค่าจ้างแรงงานแพงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ประเทศคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาแรงงานของตนเองให้คุ้มค่าต่อค่าจ้างแรงงาน


ปัญหากฎหมายการลงทุนของไทย ยังคงมีความล้าหลังอยู่มากแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปรับกฎระเบียบให้ยืดหยุ่น ควบคุมได้ต่อการสนองตอบความต้องการการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

ปัญหาการจัดเก็บภาษีของไทย แม้ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางหนึ่งให้แก่รัฐบาล แต่จากพฤติกรรมของคนไทยในประเทศกลับพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีการจ่ายภาษีอากร และมีคนไทยเป็นส่วนน้อยที่จะรู้ว่า จำนวนคนไทยประมาณ 67 ล้านคน มีผู้ชำระภาษีเพื่อบำรุงประเทศไม่ถึง 2 ล้านคน

สิ่งที่เราควรจะทำต่อจากนี้ คือ
1. พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของสังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคมโลก
2. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ตามกระแสเท่านั้น การปรับตัวเองให้อยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง การรู้จักใช้อย่างมีเหตุผล การประมาณการตนเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่ในแผนแม่บทของประเทศแทบทั้งสิ้น ปรากฎอยู่ในแผนงานในทุกระดับ แต่ไม่เคยมีการนำมาใช้จริง มาประยุกต์กับชีวิตของคนไทยเลย


ถึงเวลารับมือเศรษฐกิจโลกด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเสียที
วันนี้ คุณเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีแค่ไหน

สุดปฐพี เวียงสี
ร้านฉิมพลีกาแฟ
วันที่ 22 มถุนายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)