ภัยแล้ง 2558 : การเตือนของรัฐและสิ่งที่เป็นอยู่

หลาย ๆ ท่าน คงได้ติดตามข่าวสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558 นะครับ โดยเฉพาะข้อมูลที่ฝ่ายรัฐแจ้งว่า ต้นทุนน้ำในเขื่อนสำคัญๆ ต่าง ๆ ลดน้อยลงมาก เหลือพอเพียงแค่สำหรับอุปโภค บริโภค ไม่เกิน 50 วัน หลายวันก่อนผมเคยฟังรายการ คสช ท่านนายก ประยุทธ บอกเล่าไว้ว่า ต้องมีการบริหารจัดการ...ฯลฯ ...เผลอ ๆ อาจจะต้องปันส่วนน้ำกัน ณ วันนั้น หลายท่านอาจคิดว่า สถานการณ์น้ำไม่รุนแรง เพราะช่วงสงกรานต์เราก็ใช้น้ำไปพอสมควร ชาวไร่ชาวนาก็ยังคงวางแผนปลูกข้าว พืชผักต่าง ๆ ดั่งเช่นที่เคยปฏิบัติ โดยไม่ใส่ใจกับคำเตือนของฝ่ายรัฐ ว่าให้ชะลอการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ออกไปก่อน

และในทางปฏิบัติเช่นกัน ผมตะเวนไปสถานที่ต่าง ๆ ของพิษณุโลก ยังคงพบเห็นการปล่อย ระบายน้ำ มาในแม่น้ำน่าน และลำคลองชลประทานต่าง ๆ ชาวไร่ชาวนาตระเตรียมกันลงมือเพาะปลูกเต็มที่ แต่พอมาวันหลัง ๆ กระทั่งวันนี้ (24 มิถุนายน 2558) เริ่มมีการพร่องน้ำลง ได้เห็นการลดระดับของน้ำในแม่น้ำน่านอย่างชัดเจน ส่วนน้ำในลำคลองต่างๆ บางแห่งก็เริ่มลดน้อยลง

หน่วยงานที่ระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนหน่วยหนึ่ง ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เผยแพร่ผ่านสื่อหลายด้าน โดยเฉพาะโทรทัศน์ ทำให้ทราบว่า มีการขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจให้เกิดฝนตกเหนือเขื่อนในเขตภาคเหนือและภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยหลายครั้ง ที่น่าตกใจคือ สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่าง ๆ เหลือน้อยเช่นนี้ มีข้อมูลออกมาว่า เป็นเพราะการสั่งการจากนักการเมือง สมัยปี 2555 ที่ให้พร่องน้ำในเขื่อน ด้วยเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ดั่งปี 2554 ครับจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่ เราคงต้องช่วยกันตามภาระหน้าที่ ที่จะร่วมกันช่วยให้วิกฤตครั้งนี้ บรรเทา เบาบางลง ทำอย่่างไรจะใช้น้ำเท่าที่มีอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามมติที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประชุมตกลงร่วมกัน เพื่อไม่ให้เราต้องเจอกับสภาพไม่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ในอนาคต เห็นภาพชาวไร่ชาวนาต้องระดมเครื่องสูบน้ำมาสูบเข้าคลองส่งน้ำ เพื่อใช้น้ำในการเกษตรแล้ว ยังรู้สึกดีกว่าบางจังหวัดที่ไม่มีน้ำต้นทุนให้ใช้ ท้องน้ำกลายเป็นผืนดิน เดินข้ามไปมาได้

ครับ ลองเข้าไปอ่านความเคลือนไหวอื่น ๆได้จากบทความต่อไปนี้
1."ประยุทธ์" จ่อถกแก้ภัยแล้งในครม.เศรษฐกิจ ระบุการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาทำให้น้ำต้นทุนหมด วอนสื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชน
2.
"บึงศาลาอ้อ" แหล่งน้ำธรรมชาติใหญ่ที่สุดในอ่างทองแห้งขอด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วิกฤตน้ำเหลือ 7 เปอร์เซ็นต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ปีนี้ภัยแล้ง เข้าขั้นวิกฤตจริงๆๆ นะคะ

และแล้วด้วยพระบารมีปกเกล้า ฯ ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และเชียงใหม่ แล้ว ผมได้ดูข้อมูลนี้ในรายการโทรทัศน์บางช่อง ได้ความทำนองว่า เมื่อจัดตั้ง...แบบพิเศษ ...จะส่งผลต่อการปฏิบัติการ ที่สายการสั่งการจะสั้นลง (แต่มีหลักเกณฑ์) ทำให้จำนวนเที่ยวบินที่ขึ้นบินทำฝนหลวง จะมีปริมาณจำนวนครั้งที่มากขึ้น ครับ


น่าอิ่มใจนะครับที่มีรูปธรรมให้เห็นกรณีศูนย์ฝนหลวงพิเศษ วันนี้สำนักพระราชวังแถลงผลงานของการปฏิบัติการที่ จ.นครสวรรค์ ตามรายละเอียดในเวบไซด์ ครับ

และแล้วภัยพิบัติจากความแห้งแล้ง นำสู่ผลกระทบน้ำบริโภคจนได้ เกิดขึ้นที่ จ.ปทุมธานี นี่เอง ครับ ผมยังจำติดตาได้ว่า ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เคยให้ความรู้ว่า สมัยของท่าน เมื่อเกิดวิกฤต ท่านต้องบริหารฯ การใช้น้ำท่ามกลางวิกฤต ที่สำคัญ คือ ต้องลงไปชี้แจงด้วยตนเองให้ผุ้ใช้น้ำทุกกลุ่ม ทราบสถานะที่แท้จริงของการใช้น้ำ ว่าจะใช้ร่วมกันอย่างไร แค่ไหน