นักสู้วิกฤต Crisis Fighter

ขอมอบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผมจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นใน 2 รูปแบบคือ Pocket Book และ e-book

เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนที่รักการใฝ่รู้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลาย

ที่ต้องการแก้ปัญหา สร้างสรรค์โอกาส เตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจ การหาแนวทางใหม่ๆ

นวัตกรรมการจัดการ กรณีศึกษาต่างๆ ล้วนมาจากเรื่องจริง มาจากประสบการณ์ ทั้งล้มลุกคลุกคลาน

ทั้งประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต หรือธุรกิจของท่านทั้งหลาย

และเป้าหมายของผู้เขียนก็คืออยากให้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ตั้งรับวิกฤต นำไปสู่ความสำเร็จ

ความมั่งคงและความยั่งยืนครับ

ด้วยความปรารถนาดี

ดร.ธนพล ก่อฐานะ

หมายเหตุ สามารถขอหนังสือ e-book มาที่ Mail: [email protected]

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากวิกฤตสร้างเถ้าแก่ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ตรง .... เป็นการเรียนรู้....ที่ได้โดยตรงจากการทำงาน ... ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกค์ใช้...กับงานใหม่ๆ ทำให้ได้เรียนรู้ที่เร็วขึ้น...สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและง่ายขึ้น นะคะ


ขอบคุณบันทึกดีดีนี้ค่ะ
เขียนเมื่อ 

บทความมีประโยชน์สามารถนำมาใช้ได้จริง เป็นไอเดียในด้านความคิดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สุดยอดมากค่ะ

รุ่งระพี. มหพันธุ์ทิพย์
IP: xxx.155.42.43
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ อาจารย์ค่ะ จะ แนะนำให้ ท่านอื่นได้อ่านเอาใว้ใช้แก้วิกฤต หรือเเื่อรู้ทันก่อนเกิด วิกฤต  ค่ะ