พระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่นกราบไหว้และบทสวดมนต์ที่ท่านสวดทุกคืน

ที่มา : พระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่นท่่านกราบไหว้ประจำ (ฐานของพระพุทธรูป..หลวงปู่มั่นท่านทำด้วยตัวของท่านเอง)

จากหนังสือ ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

..

ผู้เขียน อ่านผ่านมาถึงหน้านี้...จึงอดไม่ได้ที่จะแบ่งปันสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดของผู้เขียนเองหลังจากที่ได้สัมผัสรสพระธรรมจากหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ เล่มนี้

ผู้เขียนจึงอยากให้กัลยาณมิตรที่ยังไม่เคยเห็นหรือผ่านตาหนังสือเล่มนี้ได้รับรู้ และได้เห็นด้วยเช่นกัน

..

หลวงตามหาบัวท่านบอกไว้ว่า...พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่นท่านกราบไหว้เป็นประจำ

และบทสวดมนต์ ที่ท่านสวดเบา ๆ อยู่ทุกคืนนั้น มี "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" และ "มหาสมัยสูตร" รวมอยู่ด้วย.....

หลวงตาบอกไว้เช่นนั้น

..

การสัมผัสสิ่งดีงามเช่นนี้....ทำให้ผู้เขียนอดคิดถึงกัลยณมิตรในชุมชนแห่งนี้ไม่ได้

...

ด้วยความระลึกถึงครับ

แสงแห่งความดี

16 มิถุนายน 2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะ....สอนใจความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอพรพระปกป้องคุ้มครองคุณแสงแห่งความดีนะคะ