เสียงจากนิสิต : 1 ทศวรรษสานฝันคนสร้างป่า


ในวาระ 1 ทศวรรษการก่อตั้งชมรมสานฝันคนสร้างป่า ได้ขับเคลื่อนโครงการ "ค.สร้างฝาย ครั้งที่ 4 ตอนสานฝัน 10 ปีคืนชลธีสู่กุดหมากไฟ" ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านโนนสว่าง ต.หมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นค่ายบูรณาการกิจกรรม ทั้งทำฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า บวชป่า ฯลฯ อันเป็นรูปแบบของการ "เรียนรู้คู่บริการ" บนโจทย์อัตลักษณ์นิสิต "ช่วยเหลือสังคมและชุมชน" และปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อยากจะมาชวนเชิญ..ท่านผู้มีจิตศรัทราต่อคำว่า จิตสารธารณะ..มาพบปะ สังสรรค์กัน ต้นปีหน้า..จะผ่านอาจารย์มาณ.ที่นี้ได้ไหม เจ้าคะ ที่ป่าอภัยทาน..น่ะเจ้าค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ยินดีอย่างยิ่งครับ คุณยายธี

ผมยินดีอย่างยิ่งครับ บางทีอาจได้ทำโครงการนำพานิสิตไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเช่นกัน จะได้เกิดมุมมองใหม่ๆ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ให้ความสนใจ..มาณที่นี้..เจ้าค่ะ..อยากจะแสดงเจตนารมณ์กับคำว่าป่าอภัยทาน..กับคุณแผ่นดินกับการสร้างป่าสานฝัน..ของคนรุ่นใหม่..."ก่อนอื่น..ป่านี้..ถูก ทิ้งให้เป็นไปตามมีตามเกิดมาหลายสิบปี..เนื่องจากหมดคนหมดแรง เงินและแรงกายแรงใจ..หากแต่ระยะเวลา..ทำให้ได้เรียนรู้ขึ้นอีกมากมายที่ผ่านๆมา"..สุดท้าย.เอานกแสกคู่หนึ่งไปปล่อย(โดย อ.ท่านหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการณ์)..จากคณะสัตวแพทย์เกษตรศาตร์ กำแพงแสน..ซึ่งตามปรกติที่เป็นอยู่..ก็มีเสียงนก หรือมาบินให้เห็นอยู่หลายประเภท...และมีคนมาจับนกไปกินไปขาย ก็มากอยู่ เพราะเคยเห็นแต่ขนนก..กับรังนกต่อ..แล้วดักสัตว์ของชาวบ้าน..มาตั้งแต่ต้น..ทั้งๆที่นั้นมิได้เป็นป่าสารธารณะแต่อย่างไร.."ป่าอภัย ทาน"จึงเป็นชื่อเรียก ป่านี้เมื่อปลายปีที่แล้ว..ด้วย มีความหวังว่า..การสร้างป่า การเกิดป่า ของคนสมัยใหม่จะมีความคิดเห็นหรือต้องการอะไร..กับคำว่าป่า...ป่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 40ไร่ เป็นโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมาย..เพราะเป็นเนื้อที่ของนิคมสหกรณ์เกษตร อ.ทองผาภูมิ.จัดสรรค์เป็นพท. ทำกินให้กับราษฎรมาตั้งแต่ปี2537.คนพท.เดิมเป็น ..ไทยกระเหรี่ยง..และมีคนหลายถิ่นหลากหลายปนเปกันอยู่ในปัจจุบัน...

ความสมบูรณ์ของแผ่นดินนี้..ที่เกิดขึ้นตามเวลาที่บ่งบอกได้..ดี..คือเห็ดโคน..และอาจะเพราะเรามีจอมปลวกและปลวกอาศัยอยู่ใต้ดินในเนื้อที่นี้. เคยมีโกรก ห้วย..ทางน้ำธรรมชาติ แต่ได้ถูกยึดครองและเปลี่ยนแปลงโดยฝีมือ คน..(น่าเสียดาย..ป่าไผ่..อาหารธรรมชาติหมดไป..ในระยะเวลาอันรวดเร็ว..ผักหนามผักเสี้ยนไผ่ต้นไม้..สัตว์หลายประเภท)..เป็นต้น..พท.เดิมคงเป็นป่าพรุ..มีไม้เบญจพรรณ.ขึ้นอยู่แตก่อน..หากการทำไร่เลื่อนรอยของชาวบ้าน..เป็นสาเหตุให้ป่าหมดไป..ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่..

ความสำคัญที่อยากให้มีความต่อเนื่อง จากคำว่าป่า.." ป่า..สร้างตัวเอง"...มิใช่ ฝีมือของมนุษย์..หากมนุษย์ หยุดทำลาย หรือต้องการผลประโยชน์...ป่าถาวร เกิดขึ้น ไม่ได้แน่นอน..นี้คือ ข้อคิดที่เป็นIDOLของคำว่าป่าอภัยทาน...ที่อยากจะ..สานฝันกับคนรุ่นใหม่ ว่าจะมีความคิดเห็น อย่างไร...และเรา..จะนัดกันอย่างไรดี..

หากว่า..นักศึกษาและคุณแผ่นดินสนใจอยากลงพท.ในเวลานี้ก็ได้..ตามสดวกโดยติดต่อกับคุณหมอแบงค์ อ.ท่านที่ยายธีกล่าวถึงมาขั้นต้น..ตามเบอร์โทรที่ให้มาณ.ที่นี้..ซึ่งคุณหมอคงไม่ว่าอะไร..086-3328117.. ในโครงการณ์ป่าอภัยทาน..แผนกฟื้นฟู นกล่าเหยื่อ...ม.เกษตรกำแพงแสน....

ด้วยความปราถนาดีจาก ยายธี..เจ้าค่ะ

ปล. มีหน้าเฟสด้วยของแผนกนี้ด้วยลองหาดูนะเจ้าคะ..หรือลองติดต่อ อ.ขจิต....

เขียนเมื่อ 

As you know there are at least 2 ways of growing forests:

1) let Nature do it in its natural way (so best fit species thrive and the forest is robust - able to live by itself withour interference from Man; but this can take a long time)

2) grow with 'human selection' or what human think best fit species are. This type of forests can look pleasant to man; generally take less time but less robust, requiring human care constantly.

Inhabitants of different types of forests are also different. Natural selection seems to weaves better inter-relations (networking) of lives better than human selection -- too.

Perhaps, limiting human access to forests is a job that human can do well.