ประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CONGRESS OF SOUTHEAST ASIAN LIBRARIANS (CONSAL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน และเพื่อความร่วมมือเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบรรณารักษ์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสมาคมห้องสมุดประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ริเริ่ม มีประเทศสมาชิก เริ่มแรกอยู่ 7 ประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และต่อมาได้เพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ลาว และบรูไนดารุสซาลาม รวมเป็น 10 ประเทศ และประเทศสมาชิกสมทบ ได้แก่ ติมอร์-เลสเต

สมาชิกของ CONSAL จะประกอบด้วย 1. สมาชิกแห่งประเทศ ซึ่งได้แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศของประเทศหอสมุดแห่งชาติของประเทศ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่สมาคมห้องสมุด และหอสมุดของประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ CONSAL 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่สมาชิกบุคคล ห้องสมุด และองค์กรที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิก CONSAL


CONSAL มีมติให้มีการจัดประชุมทุก 3 ปี แต่ละประเทศจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ มีการประชุมอย่างต่อ เนื่องมาแล้ว 15 ครั้ง ในการประชุมครั้งแรก ประเทศสิงค์โปรเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 15 ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองบาหลี สำหรับประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือครั้งแรก ในการประชุมครั้งที่ 4 หัวข้อ เรื่อง Regional cooperation for the Development of National Information Services ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2521 กรุงเทพมหานคร (5-9 June 1978) ครั้งที่สอง ในการประชุมครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง Future Dimensions and Library Development ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 กรุงเทพมหานคร ( 2-7 May 1993) และในครั้งนี้เป้นครั้งที่สาม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 16 ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จัดประชุมโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประทศไทยฯ และ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในหัวข้อเรื่อง ความมุ่งหวังอาเซียน : ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” (ASEAN Aspirations : Librarians for Sustainable Advancement)


ในการประชุมครั้งที่ 16 หัวข้อเรื่อง ความมุ่งหวังอาเซียน : ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” (ASEAN Aspirations : Librarians for Sustainable Advancement) นี้ เพื่อให้การประชุมมีประโยชน์ มีข้อมูลด้านห้องสมุดในภาพรวมของอาเซียนอย่างครบถ้วน ต่อผู้เข้าร่วมประชุม ในการพัฒนาห้องสมุด มีปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอบทความทางวิชาการจากตัวแทนในแต่ละประเทศ ในการจัดประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการแบ่งหัวข้อย่อยในการประชุมออกเป็น 8 หัวข้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และข้อมูลที่หลากหลาย มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน http://www.consalxvi.org/session-topics ได้แก่

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อาเซียน Information Technology to Enhance ASEAN Knowledge
2. ความร่วมมือของห้องสมุดในอาเซียนเพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ ASEAN Libraries Cooperation: Resource Sharing and Library Exchange Program
3. ห้องสมุดกับความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)
4. การศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และการฝึกอบรม Library Education and Training
5. บทบาทและความร่วมมือของห้องสมุดต่อการพัฒนาห้องสมุด Role of Library Consolidation towards Library
Development
6. ห้องสมุดกับสังคมการอ่านอาเซียน Library in ASEAN Reading Society
7. การอนุรักษ์และการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ Conservation and Preservation
8. มาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพบรรณารักษ์ Ethics and Standards

อ้างอิง : http://www.nlt.go.th/งานแถลงข่าว-การจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

http://main.library.tu.ac.th/km/?p=192

http://www.tkpark.or.th/tha/events_elsewhere_detail/18/ขอเชิญร่วมประชุม-CONSAL-XVI-2015

www.consalxvi.org

http://blog.lib.kmitl.ac.th/?p=11717

http://library.stou.ac.th/blog/?p=958

http://www.ayutthaya.go.th/page.php?news_ID=6377#.VX-X7fntmkoหมายเลขบันทึก: 591147เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 15:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 15:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี