เดินหน้าฟื้นคืนหาดทราย

boon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไม่ว่ามองมุมใด หาดทรายมีลักษณะคล้าย "มีชีวิต" ... วิจารณ์ พานิช

เดินหน้าฟื้นคืนหาดทราย ด้วย พรบ. ทช. ม.21

การประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางและกรอบดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 4 มิ.ย. 2558 โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นประธาน

http://dmcr2014.dmcr.go.th/detail.php?WP=M3A0q2yhr...


คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและนักวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดกรอบแนวทางการใช้มาตรา 21 ของ พรบ.ทช. 2558 และการปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งฉบับบปัจจุบันด้วยระบบกลุ่มหาด


รายละเอียด พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 สามารถอ่านได้ที่นี่


http://dmcr2014.dmcr.go.th/bookRead.php?WP=nGA4ZUN...แผนการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา ไม่ได้ใช้หลักวิธีธรรมชาติหรือระบบกลุ่มหาด ทำให้การดำเนินงานซ้ำซ้อนกับภาระกิจของกรมเจ้าท่าที่เน้นการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่ง เช่น เขื่อนและกำแพงกันคลื่นรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชายหาดข้างเคียงทำให้ถูกกัดเซาะต่อไปไม่จบสิ้น


ผลการประชุมเมื่อ 4 มิ.ย. 2558 สรุปว่า Road map การป้องกันและแก้ไขการพังทลายของชายฝั่งทั้งประเทศไทย จำแนกได้ 6 ขั้นตอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 เดือน ระยะปานกลางใน 12 เดือน และระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไปแผนงานทั้งหมดจะสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีหน่วยวิศวกรรมฟื้นฟูชายหาดขึ้น เพราะที่ผ่านมาเรามีแต่หน่วยงานที่เน้นการก่อสร้างที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อโทรมและถูกทำลาย มากมาย แม้ว่าตามตัวอักษรแล้ว พรบ.ทช. 2558 นี้ จะให้อำนาจต่อ กรม ทช. ในการดูแลรักษาชายหาด แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังห่างไกลความเป็นจริง จึงต้องฝากอนาคตไว้กับประชาชนที่รักหาดทราย ช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป...O

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beach Watch Network (BWN)ความเห็น (1)

boon
IP: xxx.164.171.21
เขียนเมื่อ 

ธรรมชาตินั้นบอบบาง ทำลายง่าย ฟื้นฟูยาก การพังทลายของหาดทรายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สังคมไทยควรได้ตระหนักและเรียนรู้ ขอบคุณทุกท่านที่รักและห่วงใยหาดทรายตลอดมา