โคลงสี่สุภาพ : เชือดเฉือน

เชือดเฉือน

....เอามีดมากรีดข้า วางขาย

บดบั่นมั่นทำลาย ป่นปี้

เชือดแบ่งแทงร่างกาย ดีกว่า หมางเมิน

ตายก่อนใจดวงนี้ เจ็บช้ำฝังดิน.

................

8 มิถุนายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจแห่งบทกวีความเห็น (0)