นายช่างใหญ่ชวนชิม "ขนมลูกตาล"...Countdown 155 บท

+ลูกตาลยี มีเนื้อ เป็นเยื่อเหลือง

ข้าวเจ้าเครื่อง เรื่องหวาน น้ำตาลหลง

น้ำกะทิ มีคละ หยอดกระทง

นึ่งยกลง คงชิ้น หอมกลิ่นตาลฯ..”นายแคง โคกโพธิ์” ชวนชิม

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๑๕๕ บท — รู้สึกเบิกบานที่ โคกโพธิ์ ปัตตานี สันกาลาคีรี ประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...ดูน่ากินมากนะคะนายช่างใหญ่

เขียนเมื่อ 

หากทำตามสูตรโบราณ...จะทานหอมหวานมันเค็มอร่อยลงตัวครบครับ...ขอบคุณครับ