ขอฝากประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 “Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: the Challenges to Improve Outcomes” ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 2558 "4th Siriraj Anesthesia Academic Meeting" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: The Challenges to Improve Outcomes และในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Respiratory Care & Mechanical Ventilation: The Tutorial เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ให้กับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์เวชบำบัดวิกฤต ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ แพทย์และพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ จำนวน 600 คน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2558

หลังวันที่ 1 ส.ค. 2558

บุคคลภายนอกคณะ สำหรับแพทย์/พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์

ประชุมวันที่ 15-16 ต.ค.2558

¨ 2,000 บาท

¨ 2,500 บาท

ประชุมเฉพาะวันที่ 17 ต.ค.2558

¨ 1,000 บาท

¨ 1,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ คุณรานี/คุณพรประภา โทรศัพท์: 0-2419-9297, คุณณัฐรินีย์ โทรศัพท์ 090-990-5261 โทรสาร: 02-411-3256 Email: [email protected]


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

  • ¨ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช ชื่อบัญชี "งานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล" เลขที่บัญชี 016-441647-8

* กรุณาส่ง Fax (02-411-3256)/ e-mail ([email protected])/ไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระเงิน ไปที่

รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกสยามินทร์ ชั้น 11 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For ranee2011



ความเห็น (0)