๖๓๘. การเรียนรู้ชีวิต

การเรียนรู้ชีวิต

"ชีวิต"...คือ การเรียนรู้ ๆ เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดบนโลกมนุษย์

เป็นสังคมของการเรียนรู้...บางคราว เราอาจพบกับเรื่องราวมากมาย

ที่ผ่านเข้ามากับชีวิตของเราเอง...มีทั้งเรื่องทุกข์และสุขใจ...

แต่เราจะทำอย่างไรที่จะให้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านไปด้วยดีได้

ยามใดที่มีทุกข์...ขอเพียงให้ใจเรารับรู้ว่า...ตัวเรากำลังทุกข์

หาสาเหตุให้ได้ว่า คือ เรื่องใด เมื่อรู้หาวิธีแก้ไข หากพบควรแก้ไข

หากยังหาไม่พบ...ขอเพียงได้แค่รู้ ๆ ว่าเรากำลังทุกข์...

บางเรื่องราว...ต้องใช้เวลามาช่วยผสานในการแก้ไขปัญหาที่ทำให้

เกิดทุกข์นั้น...ยามสุขก็ให้รับรู้ว่า...เรากำลังมีความสุข...

แต่ไม่ว่า ทุกข์หรือสุข...ขอเพียงให้เราระลึกรู้ตัวเองเสมอว่า...

มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราประเดี๋ยวเดียว...เดี๋ยวมันก็ผ่านไป...

มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบนี้เรื่อย ๆ...(หากเราสังเกตมันจริง ๆ)

ทุกข์ - สุข เข้ามาในชีวิตของคนเรา เพียงเพื่อให้ตัวเราได้เกิดการเรียนรู้ชีวิต

ได้สัมผัสถึงอารมณ์ทุกข์ - สุขใจ...สำหรับสิ่งสำคัญนั่นคือ...

การไม่ไปยึดติดกับมัน...ปล่อยวางให้ได้...ไม่คิดมาก...

เพราะเจ้าความคิดจะทำให้จิตของเราวุ่นวายได้...หากเราชอบคิด...

สมัยเมื่อฉันเป็นเด็ก ๆ ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย...แต่พอเมื่ออายุ

ของฉันมากขึ้น ๆ ฉันพบเห็นถึงเรื่อง "สัจธรรม"...ความจริงของชีวิต

ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น เรียนรู้ความจริงของชีวิต...เรียนรู้หลักธรรม

ของความเป็นจริงของมนุษย์...ขอเพียงแค่รับรู้ เมื่อรู้ก็ทำใจว่า...

"มันเป็นเช่นนั้นเอง"...ประเดี๋ยวมันก็ปรับเปลี่ยนไปเอง...

นี่คือ การเรียนรู้ชีวิตที่ทำให้ฉันรู้ถึงความเป็นจริง...เกี่ยวกับ

"การเรียนรู้ชีวิต" มนุษย์

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)