วิเคราะห์ผลการทดลอง_3

หลังจากที่ได้ส่งการวิเคราะห์การทดลองให้อาจารย์ประจำวิชาดูและได้คำแนะนำในการวิเคราะห์ผลการทดลองหลายครั้ง ผมคิดว่าความรู้ความเข้าใจทางแม่เหล็กของผมเพิ่มขึ้นครับ หลังจากวิเคราะห์ผลการทดลองในการทดลองนี้ก็ได้ประเด็นอยู่หลายประเด็น แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ สาเหตุที่ทำให้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำจากการทดลองมีค่าต่ำกว่า ค่าที่ได้จากทฤษฎีมากคือ มีเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหลในระหว่างทางของขดลวดโซลินอยด์ ซึ่งทำให้ผมต้องไปทำการทดลองเพื่อยืนยันสมมติฐานนี้ โดยการตั้งตัวแปรต้นเป็นระยะตามแนวแกนนอนของขดลวดโซลินอยด์และตัวแปรตามคือสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำครับ ซึ่งจะได้กล่าวเมื่อทำเสร็จครับ.

วิเคราะห์แล็ป-3_1_1.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (0)