เรียนรู้เรื่องการคิด learn to THINKI

สนใจเรียนรู้เรื่องการคิด Thinking มีให้เราเรียนรู้จำนวนมาก ที่สำคัญคือ การรู้ทันความคิดตัวเอง สำหรับเพื่อนที่สนใจอาจจะค่อยๆ เรียนรู้ทีละเรื่องจากการคิดที่สนใจที่สุดก่อน จากนั้นค่อยขยายไปสู่การคิดเฉพาะด้านเฉพาะงาน เช่น การคิดเชิงระบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การออกแบบโครงการ ภาพประกอบที่ผมนำมาให้นี้เป็นแผนที่ไว้ Checklist การเรียนรู้ ขอให้สนุกกับการใช้พลังสร้างสรรค์ทางความคิดครับ - หากจะฝากก็ฝากสถาบันการศึกษาควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องการคิดให้มากๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)