บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โคลงสี่สุภาพ

เขียนเมื่อ
161
เขียนเมื่อ
96
เขียนเมื่อ
101
เขียนเมื่อ
105
เขียนเมื่อ
93
เขียนเมื่อ
125
เขียนเมื่อ
126
เขียนเมื่อ
7,048 1
เขียนเมื่อ
512
เขียนเมื่อ
190
เขียนเมื่อ
507
เขียนเมื่อ
354 2 1
เขียนเมื่อ
283 1
เขียนเมื่อ
375 1