บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โคลงสี่สุภาพ

เขียนเมื่อ
297
เขียนเมื่อ
137
เขียนเมื่อ
149
เขียนเมื่อ
165
เขียนเมื่อ
142
เขียนเมื่อ
184
เขียนเมื่อ
199
เขียนเมื่อ
15,286 1
เขียนเมื่อ
617
เขียนเมื่อ
277
เขียนเมื่อ
583
เขียนเมื่อ
425 2 1
เขียนเมื่อ
351 1
เขียนเมื่อ
445 1