ดูจิต (๒)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ก็ยิ่งล่อก่อเกิดกำเนิดแสง
ฟ้าแลบแรงเย็นย่ำค่ำจนสาง
แสนยวนยั่วยิ่งนักมิพักวาง
เจ้ายักษ์ขว้างขวานฟ้าจนผ่าลง
ผมเกิดมาในยุคที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูเหนือกว่าศาสตร์ใด ๆ แล้ว
วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ไม่ใช่เมขลากับรามสูร


ตั้งแต่วิทยาศาสตร์กำเนิดมา

หลายศาสตร์ ที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้

ค่อย ๆ ลดความสำคัญ และ ล้ม หาย ตายจากไปเรื่อย ๆ หนอวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์สำคัญพื้นฐาน

ในการพัฒนาสร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับโลกวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า

ความเชื่อหลาย ๆ อย่างนั้น เป็นความงมงาย เป็นความหลงผิดส่วนตัวผม มองว่า พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง

แต่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ยังอาจไปไม่ถึง


แต่ประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอในบันทึกนีั้นั้น คือ

วิทยาศาสตร์แท้ ๆ นั้นดีมาก แต่วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ในปัจจุบันนี้

ได้กลายเป็นเครื่องกั้น หลายสิ่ง หลายอย่าง ที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง หนอบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)