๕ ใจ กับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


ผมบอกตัวเอง..และบอกครูทุกคน..ว่าการดูงานครั้งนี้..ต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อการเรียนรู้ มากกว่าการศึกษาเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเหมือนกัน แต่ก็คนละบริบท เราควรที่จะเติมเต็มในส่วนที่เรายังไม่มี และยังไม่รู้..ว่าเขาจัดการศึกษากันไปถึงไหนแล้ว

ตลอดเวลาเกือบ ๙ ปีที่ผมบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานปีละหลายคณะ จุดประสงค์ที่มา ส่วนใหญ่ก็บอกว่า มาดูการบริหารจัดการ ที่เกิดจากการทำงานการเรียนการสอนด้วยการใช้บุคลากร และงบประมาณไม่มากนัก..แต่ผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เคยตกต่ำ..อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี มาออกอาการว่า..ดีเยี่ยมในปีการศึกษา ๒๕๕๗

การต้อนรับคณะผู้มาดูงาน..ผมไม่ค่อยจะได้นำเสนอสื่อหรือนวัตกรรมที่เป็นโมเดลใดๆมากนัก เพียงแค่บอกว่า..ผมกับคณะครูทุกคน ทำงานกันด้วยหัวใจ..มุ่งมั่น ทุ่มเท ให้กับงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย และให้ผู้ปกครองในชุมชน เกิดความรักและศรัทธา..โรงเรียน..

สื่อหรือเครื่องมือ..เชิงประจักษ์..ที่ผมภูมิใจนำเสนอ..และครูทุกคนก็พร้อม..ให้เข้าชมในห้องเรียน คือ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล (DLTV) ที่ช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่อนคลายสภาพปัจจุบันปัญหา ที่มีห้องเรียนไม่เพียงพอ มีครูไม่ครบชั้น ..ขาดแคลนวิชาเอกหลักๆ..เมื่อมี DLTV ..การสอนของครูก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น..

วันนี้..ถึงเวลาที่ผมกับคณะครู ต้องออกไปศึกษาดูงานยังโรงเรียนต่างๆ บ้าง ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูว่าเขาจัดการสอนกันอย่างไร จัดบรรยากาศห้องเรียนและ ใช้สื่อ เครื่องมือ วัดและประเมินผลกันอย่างไร..ที่สำคัญ..เขาได้ใช้หลักการของ BBL กันไปแล้วแค่ไหน อย่างไร

ผมบอกตัวเอง..และบอกครูทุกคน..ว่าการดูงานครั้งนี้..ต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อการเรียนรู้ มากกว่าการศึกษาเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเหมือนกัน แต่ก็คนละบริบท เราควรที่จะเติมเต็มในส่วนที่เรายังไม่มี และยังไม่รู้..ว่าเขาจัดการศึกษากันไปถึงไหนแล้ว

เขตพื้นที่.เลือกโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎรฺ์บูรณะ จ.สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนที่ผมต้องศึกษาดูงาน..เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๙ คน อาคารเรียนพร้อม มีห้องพิเศษครบครัน..ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง..ห้องเรียนทุกห้อง สวยงามโดดเด่น เน้นผลงานครูและนักเรียน ถือว่าเป็นห้องเรียนคุณภาพได้ทุกห้อง

เมื่อผม..ตั้งใจ..และทำใจให้ว่าง..ไม่นึกถึงข้อจำกัด หรือปัญหาใดๆของโรงเรียนที่ผมบริหารอยู่ ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งหน้าตั้งตาจดจำ บันทึกข้อมูลและถ่ายภาพทุกเรื่องและทุกมุมมอง อย่างมีความสุข สนุกและตื่นเต้น

ประทับใจ..ภาพงดงามที่หลากหลาย..สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ และประทับใจมาก กับคำพูดของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน..สมัค ชินบุตร..ที่ท่านบรรยายสรุป..ให้ข้อมูลและต้อนรับเป็นอย่างดี

ท่านมี วลีสำคัญ..ที่สะดุดใจ ว่าจะทำงานในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ DLTV และ BBL ต้องมี ๕ ใจ..คือ

๑. เปิดใจ...ให้การยอมรับในDLTV ที่เป็นสื่อเสริม และเป็นนวัตกรรมสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กเสียก่อน อย่าเสียเวลาคิดเยอะ อย่าอ้างโน่น นี่ นั่น..อย่าอวดดื้อถือดี มีใจที่มุ่งมั่น มั่นใจ...

๒. สนใจ... ให้เวลาศึกษาคู่มือ แบบฝึก ศึกษาแนวดำเนินจัดการเรียนการสอน ว่ามีเทคนิคกระบวนการมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งใดที่เป็นทักษะที่ครูและนักเรียนต้องเตรียมต้องฝึกฝนเป็นการเฉพาะ

๓. ใส่ใจ...ให้ความสำคัญแล้ว ก็ต้องเตรียมการสอน อยู่ประจำห้องเรียน คอยชี้แนะ และเสริมต่อการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการในโรงเรียน

๔. กำลังใจ..ให้กำลังใจครูโรงเรียนขนาดเล็ก..เพื่อให้ DLTV..เกิดประสิทธผล ..เขต..ให้กำลังใจโรงเรียน

๕. พลังใจ...ให้เกิดพลังใจในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ศรัทธาและเชื่อมั่นว่า DLTV คือ..สื่อเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ก้าวผ่านอุปสรรค..ได้ประจักษ์แล้วซึ่งคุณภาพที่เกิดขึ้น

ครับ..จึงเป็นช่วงเวลาของการศึกษาดูงานที่คุ้มค่า..ที่จะเก็บสาระ ..ตักตวงความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน..ที่จะนำไปสู่คุณภาพนักเรียน.ปีการศึกษา ๒๕๕๘..อย่างมั่นใจ ณ กาลข้างหน้า..ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะผ่านไปได้ ด้วย ๕ ใจ..ที่กล่าวมา ลืมไปได้เลย..ไม่ว่าจะ.. อ่อนใจ ท้อใจ และเหนื่อยใจ..ทำอะไรผมไม่ได้อีกแล้ว..

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

</strong>

</span></strong>

หมายเลขบันทึก: 590845เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2015 14:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2015 14:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

I like this post. You are BIG and MATURE enough to listen and learn (like your students) from others. This is an attitude that I would applaud many times over. Teachers maut be able to learn and learn eagerly so they can teach this important attitude to students. A will to learn is more useful that remembering knowledge of today -- because we learn more and different knowledge tomorrow.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี