ลูกเสือสันติสุข (๓)

ข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้ ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้น และการเตรียมการรับสถานการณ์ก็ดูจะเข้มงวดขึ้นตามกันไป มีแรงสู้ก็มีแรงต้านเป็นเรื่องของธรรมชาติในสังคม และทุกอย่างก็จะจบลงในอนาคต ซึ่งจะช้าหรือเร็วอยู่ที่กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เข้าไปแก้ปัญหา เยียวยา หรือเกาให้ถูกที่คัน ให้มากที่สุด

ไม่มีใครไม่อยากให้จบ ย้อนหลังไปเมื่อปี ๒๕๔๗ นับวันนี้ ๑๑ ปี ถ้าเป็นเด็กที่เกิดในวันนั้น ช่วงนี้เขาเป็นนักเรียนชั้น ป.๕ แล้ว ซึ่งโตพอสมควร รอยอดีตคงจะช่วยให้การแก้ปัญหาได้ถูกทางมากยิ่งขึ้น

ในทางการศึกษา ครูก็เหมือนกับพยาบาล ไม่ว่าลูกชายลูกสาวฝ่ายไหนเราก็ไม่ปฏิเสธที่จะนำเขาเหล่านั้นเข้ามาในระบบโรงเรียนสอนเขาให้เป็น คนดี คนเก่งและวางอนาคตให้เขาได้เป็นคนดีของสังคมในวันหน้า เช่นเดียวกับพยาบาล ไม่ว่าใครหากเจ็บป่วยบาดเจ็บมา ก็ต้องรักษาด้วยยาชนิดเดียวกัน เพื่อให้เขาเหล่านั้นหายเจ็บหายไข้เร็วที่สุด เพื่อจะกลับไปสู่โลกของอาชีพ ดำรงชีวิตเพื่อตัวเอง ครอบครัวและบ้านเมืองต่อไป

ผมกลับเข้ามายืนยันยันอีกครั้งว่า กิจกรรมลูกเสือ ช่วยเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุข และยั่งยืน เพราะกิจกรรมที่จัดตามแนวทางของลูกเสือจะทำให้เขารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เราพร้อมจะช่วยสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)