Quotes in Book ... (งานเป็นเรื่องหลัก รักเป็นเรื่องใหญ่ กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ นำไปสู่ สำเร็จ สุข สมประสงค์ : สมประสงค์ บุญยะชัย)ถ้าสิ่งที่เราชอบ
ยังไม่มาอยู่ในมือเรา
เราทำสิ่งที่เรามีตอนนี้ซะก่อน
มันอาจจะเป็นสะพานนำเราไปสู่
สิ่งที่เราชอบก็ได้ แค่ยังไม่ใช่ตอนนี้

(หน้า ๑๘)ความสำเร็จ
ของคนที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้
ปัจจัยที่สำคัญนั้นอยู่ที่ตัวเขาเอง
ไม่ใช่ที่โรงเรียนหรือวิชาที่เขาเรียน

(หน้า ๒๕)คนแต่ละคนก็มีธรรมชาติ
ของเขาอยู่ เราไม่มีอำนาจใด ๆ
ไปบังคับเปลี่ยนแปลงเขา
ต่อให้เราเป็นผู้บังคับบัญชาก็ตาม
เราอาจสามารถสั่งให้เขาทำสิ่งนั้น
ไม่ทำสิ่งนี้ พูดสิ่งนั้น ไม่พูดสิ่งนี้
แต่เราจะสั่งให้เขารู้สึกนึกคิดได้หรือ
เราย่อมทำไม่ได้

(หน้า ๓๒)คนที่เจริญก้าวหน้า
ต้องมีความต้องการ
ก็จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

(หน้า ๔๓)ถ้าถูกลองของ แล้วทำไม่ได้
แปลว่าเราไม่ใช่ของแท้ ไม่ใช่ทองแท้
แต่เป็นปูนปิดทอง

(หน้า ๕๒)บางเรื่องให้คนอื่น
เป็นผู้รู้บ้าง
เปิดทางให้กันไป หัดตอบว่า
ไม่รู้ซะบ้างจะมีความสุขขึ้น

(หน้า ๕๗)คนแก่เหนือกว่าคนหนุ่ม
ตรงที่คนแก่เคยหนุ่มมาก่อน
แต่คนหนุ่มยังไม่แก่
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเคยหนุ่มมาก่อน
เรามีความรู้และประสบการณ์ในอดีต
แต่ขณะเดียวกันเราก็มีจุดอ่อนของเรา
คือ ความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว

(หน้า ๖๔)ถ้าเรามีคุณค่าในตัวเอง
มีความมั่นใจ
ในคุณค่าของเราเอง
เราย่อมที่จะสามารถ
แสวงหาโอกาสได้เอง
โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลา
กับการเลือกข้าง
หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก

(หน้า ๗๕)...........................................................................................................................................................................


คำบางคำ ทำให้เราได้คิด
เมื่อได้คิด ทำให้เราลองคิดตาม
เมื่อคิดตาม ทำให้เราลองปฏิบัติตาม
และโอกาสความสำเร็จเช่นนั้นจะเกิดขึ้นตาม เช่นกัน

หนังสือดีครับ เล่มนี้ ยืนยัน

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


...............................................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

สมประสงค์ บุญยะชัย. งานเป็นเรื่องหลัก รักเป็นเรื่องใหญ่ กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ นำไปสู่ สำเร็จ สุข สมประสงค์.
กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทส์, ๒๕๕๘.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ เป็นถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจมากครับ

ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอ..บอก

</strong>

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณหมอ ทิมดาบ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ท่าน ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจตลอดมาค่ะ บทความสั้นๆ แต่โดนใจโดยแท้

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ คุณหมอ ป. ;)...

สู้ สู้ ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ คุณ ถาวร ;)...