ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๑๖. ภาครัฐทำเอง แพงและคุณภาพต่ำ


วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีโอกาสคุยกับ ผอ. วิเชียร ไชยบัง แห่งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ได้ข้อมูลจากท่านว่า โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี ๓๗,๐๐๐ บาท ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของโรงเรียนของรัฐคือ ๔๗,๐๐๐ บาท

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไม่เก็บค่าเล่าเรียน เหมือนโรงเรียนของรัฐ แต่รัฐอุดหนุนเพียงปีละ ๑๑,๐๐๐ บาทต่อหัว ในขณะที่โรงเรียนของรัฐได้รับการอุดหนุนปีละ ๔๗,๐๐๐ บาทต่อหัว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีโอกาสฟังเรื่องรัฐวิสาหกิจจากคุณบรรยง พงษ์พานิช ซึ่งสาระตรงกับ ข่าวนี้ได้รับทราบว่ารัฐวิสาหกิจกลุ่มบริการประชาชน บริหารงานไร้คุณภาพและประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถด้านการแข่งขัน ที่ตลกที่สุดคือ ขสมก. ที่ขาดทุนป่นปี้เรื่องมา แต่รถร่วมเอกชนยังอยู่ได้

ทำให้ผมคิดว่า นี่คือตัวบอกว่า การปฏิรูปประเทศ มีเรื่องเร่งด่วนที่ไหน แต่ผู้อาสาเข้ามาใช้อำนาจรัฐต้องกล้าหาญ ในการดำเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องยอมรับว่า กรณีเช่นนี้ No pain, no gain.วิจารณ์ พานิช

๙ เม.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ผมสังเกตว่ารัฐวิสาหกิจคือฐานเสียงที่สำคัญของกลุ่มทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอำนาจในปัจจุบัน ดังนั้นโอกาสที่จะเห็นใครมาจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างจริงจังคงเป็นได้ยากครับ