นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอนเทคโนโลยีเรือนจำ (5)


ปัจจุบันเรือนจำ USA มีประชากรเรือนจำประเภทนักโทษผู้ใหญ่ที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำรัฐบาลกลางและเรือนจำรัฐบาลมลรัฐ ประมาณ 2,266,800 คน เรือนจำ USA จัดเป็นเป็นตลาดธุรกิจเทคโนโลยีเรือนจำขนาดใหญ่ ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเรือนจำจากบริษัทต่างๆ จำหน่ายกันอยู่โดยทั่วไปใน USA ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น เทคโนโลยีปืนลูกซองกระสุนอิเล็คทรอนิกส์หรือกระสุนไฟฟ้า TASER X12 เทคโนโลยีตรวจค้นวัตถุระเบิดและยาเสพติด MOBILETRACE เทคโนโลยีกล้องตรวจสุขภาพภายในผ่านลำคอ TELEHEALTH เทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจค้นโทรศัพท์มือ ระบบบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ไบโอเมตริกซ์ เทคโนโลยีกำไลข้อมือ/ข้อเท้าและเข็มขัดสำหรับนักโทษ และ ระบบเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเรือนจำ.......................................


นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอนเทคโนโลยีเรือนจำ (5)

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ.นม.


ปัจจุบันเรือนจำ USA มีประชากรเรือนจำประเภทนักโทษผู้ใหญ่ที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำรัฐบาลกลางและเรือนจำรัฐบาลมลรัฐ ประมาณ 2,266,800 คน ข้อมูลจากสำนักงานยุติธรรมสหรัฐสถิติ (BJS) ณ สิ้นปี 2011 (http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States) เรือนจำ USA จัดเป็นเป็นตลาดธุรกิจเทคโนโลยีเรือนจำขนาดใหญ่ ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเรือนจำจากบริษัทต่างๆ จำหน่ายกันอยู่โดยทั่วไปใน USA ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.fastcompany.com/3010670/this-is-what-innovation-in-the-prison-industry-looks-like#8 พบว่า เทคโนโลยีเรือนจำที่จำหน่ายกันใน USA ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น

Ø เทคโนโลยีปืนลูกซองกระสุนอิเล็คทรอนิกส์

นวัตกรรมเทคโนโลยีปืนลูกซองกระสุนอิเล็กทรอนิกส์ หรือปืนลูกซองกระสุนไฟฟ้า รุ่น TASER X12 LESS LETHAL SHOTGUN สำหรับใช้ในการปราบปรามจลาจล การก่อเหตุร้ายในเรือนจำ การชิงตัวประกัน การป้องกันการหลบหนี TASER X12 สามารถยิงกระสุนอิเล็คทรอนิกส์ได้ไกลถึง 100 ฟุต เมื่อกระทบเป้าหมายไฟฟ้าจากขั้วกระสุนจะช็อตชีพจรภายใน 20 วินาที สามารถสร้างความเจ็บปวด ให้กับนักโทษ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าปืนลูกซองกระสุนปกติ


เทคโนโลยีปืนลูกซองกระสุนอิเล็คทรอนิกส์


Ø เทคโนโลยีตรวจค้นวัตถุระเบิดและยาเสพติด

นวัตกรรมเทคโนโลยีตรวจค้นวัตถุระเบิดและยาเสพติดMOBILETRACE เป็นเทคโนโลยีความสามารถขั้นสูง ประกอบด้วยระบบการตรวจสอบสองโหมดพร้อมกันทั้งโหมดวัตถุระเบิด และ โหมด ยาเสพติด ขนาดน้ำหนักครึ่งปอนด์ มีความเร็วในการตรวจสอบวัตถุระเบิด และ ยาเสพติดพร้อมกันในเวลาเพียง 13 วินาที มีระบบการเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ การถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ การติดต่อ ประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพ ส่วนระบบแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานและสามารถถอดเปลี่ยนในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ระบบได้มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สามารถพกพา มีน้ำหนักครึ่งปอนด์ ชิ้นส่วนที่ง่ายต่อการดูแลรักษา และมีระบบเครือข่ายพร้อม USB ด้านการใช้งานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการดูดอากาศ หรือ เช็ดผิวด้วยแผ่นเทฟลอน ผลการตรวจจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD 2.5 นิ้ว เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกประเภทของจุดตรวจ เช่น ฐานทหารข้ามพรมแดน การรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน และ เจ้าหน้าที่เรือนจำ


เทคโนโลยีตรวจค้นวัตถุระเบิดและยาเสพติด


Ø เทคโนโลยีกล้องตรวจสุขภาพภายใน

นวัตกรรมเทคโนโลยีกล้องตรวจสุขภาพภายในผ่านลำคอ telehealth เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเท็กซัสสาขาการแพทย์ (UTMB) กับเรือนจำเท็กซัสในการติดตั้งระบบ telehealth ในเรือนจำเท็กซัสทุกแห่ง เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสุขภาพภายในและวินิจฉัยระยะไกลได้ทุกอย่าง เช่น การผิดปกติของหัวใจ ปอด และ กระเพาะอาหาร เป็นต้น


เทคโนโลยีกล้องตรวจสุขภาพภายใน


Ø เทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจค้นโทรศัพท์มือ

โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับนักโทษ ทำให้นักโทษพยายามลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำด้วยวิธีการต่างๆ นวัตกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจค้นโทรศัพท์มือ CELL PHONE DETECTION EQUIPMENT เป็นอุปกรณ์พกพาที่สามารถช่วยตรวจค้น ตรวจหาโทรศัพท์มือถือที่ซุกซ่อน ไปกับวัสดุต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเรือนจำที่สำคัญอีกนวัตกรรมหนึ่งเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจค้นโทรศัพท์มือ


Ø ระบบบริหารจัดการงานราชทัณฑ์

นวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ ( The Corrections Biometric Management System) ประกอบด้วยระบบลายพิมพ์นิ้วมือ ระบบตู้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บข้อมูลสถานที่อยู่อาศัย ระบบตรวจสอบการนัดหมายของผู้เข้าเยี่ยม ระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ไบโอเมตริกซ์


Ø เทคโนโลยีกำไลข้อมือ/ข้อเท้าและเข็มขัดสำหรับนักโทษ

นวัตกรรมเทคโนโลยีกำไลข้อมือ/ข้อเท้าและเข็มขัดสำหรับนักโทษ TSI PRISM RFID TRACKINGเป็นระบบที่ใช้สำหรับสถานที่จริง โดยนักโทษที่อยู่ในสถานที่ที่กำหนดจะต้องสวมใส่กำไลและเข็มขัดเมื่อนักโทษเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามเจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งจากเทคโนโลยี RFID อย่างรวดเร็วสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมลดภาระในการควบคุมของเจ้าหน้าที่


สถานที่ที่กำหนดนักโทษจะต้องสวมใส่กำไลและเข็มขัด


Ø เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ของเรือนจำ Coyote Ridge Corrections Center ประกอบด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบหม้อต้มไอน้ำ การจัดสวนประหยัดน้ำ และระบบการระบายอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 5.5 ล้านแกลลอน และประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ถึง 370,000 ดอลล่าในแต่ละปี


เรือนจำประหยัดพลังงานโคโยตี้ริดจ์


.............................


โปรดติดตาม เทคโนโลยีเรือนจำ (6) เป็นตอนต่อไปน่ะครับ


หมายเลขบันทึก: 590380เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2015 14:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2015 14:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ทันสมัยมากเลยครับ

ผิดจากบ้านเรามากๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี