"ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง" ใน รายการวันนี้ประเทศไทย

วันนี้ท่านรับชม รายการTV "วันนี้ประเทศไทย"

ประเด็น ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง

พบกับ 3 แพทย์

1.รศ.พญ.พรพันธ์ บุญยรัตพันธุ์

ปธ.คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

2.พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ กรรมาธิการสาธารณสุข สนช.

3.พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ

ที่ปรึกษา สมาพันธ์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป


ท่านสามารถรับชมรายการได้ทาง

ช่องดาวเทียมสุวรรณภูมิ และ วิทยุ FM 92.25 MHz. ในวันอังคาร 19พค.58 22.00-23.00 และวันอาทิตย์ที่ 24พค.58 20.00-21.00 น.

หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube-เฟสบุค/"องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม"


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)