๑๐๑๖ ขอเชิญร่วมประกวดการเขียนเรื่องเล่า ช่วยคนเลิกบุหรี่และเหล้า ครั้งที่ ๔


โครงการเขียนเรื่องเล่า เล่าสู่กันฟัง ช่วยคน ลด ละ เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรม โครงการเขียนเรื่องเล่าช่วยคนเลิกบุหรี่และเหล้า เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยคนเลิกบุหรี่และเหล้าได้สำเร็จ เพื่อถ่ายทอดวิธีการผ่านการเขียนเรื่องเล่า และเสริมกำลังใจให้คนทำงานด้านบุหรี่และเหล้า เชิญส่งผลงานได้ที่ email : ratikorn@trc.or.th

หลักเกณฑ์การส่งเขียนเรื่องเล่าเข้าประกวด

1. เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนมุมมองของคนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการช่วยคน ลด ละ เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า อาจเป็นได้ทั้ง

· การให้คำปรึกษาในการช่วยให้เลิกหรือปรับทัศนคติให้ผู้ติดบุหรี่และเหล้าหันมาคิดริเริ่มที่อยากจะเลิกบุหรี่และเหล้า

· ความประทับใจ ความภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยคน ลด ละ จนไปถึงเลิกบุหรี่และเหล้าได้สำเร็จ

· การทำงานร่วมกับชุมชน ตำบล หมู่บ้าน จังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆในการมีส่วนร่วมทำให้คนเลิกบุหรี่และเหล้า เช่น

โรงเรียนปลอดบุหรี่ สถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ เป็นต้น

· การเฝ้าระวังกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ เช่น การออกตรวจร้านค้า การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ฉบับใหม่

2. ความยาวของเรื่องประมาณ 4-5 หน้ากระดาษ A4 สามารถเขียนลงกระดาษ หรือพิมพ์โดยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16

3. รูปแบบการเขียน มีกระบวนการร้อยเรียงเรื่องราวที่เข้าใจง่าย มีประเด็นประทับใจ ไม่เน้นประวัติผู้ป่วยหรือบันทึกทางการพยาบาล และควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางการแพทย์มากเกินความจำเป็น

4. กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

5. สามารถส่งผลงาน 2 ช่องทาง<?xml:namespace prefix = o />

v ทางอินเตอร์เน็ต ratikorn@trc.or.th รูปแบบ Microsoft word แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร email address ที่สามารถติดต่อได้

v ทางไปรษณีย์ ถือเอาวันประทับตราวันสุดท้ายที่กำหนดส่งผลงาน ส่งมาที่ ชื่อผู้รับ คุณ รติกร เพมบริดจ์ ที่อยู่ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เลขที่ 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง โครงการเขียนเรื่องสั้นฯ

6. ประกาศผล วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทาง website: www.trc.or.th , facebook , go to know ศจย.

เกณฑ์การตัดสิน

เทคนิคการในการเขียน การใช้ภาษา เนื้อหากระชับ ลีลาการเขียน ความรู้สึกคล้อยตาม และจะต้องเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

รางวัลสนับสนุน

เรื่องเล่าที่ผ่านเกณฑ์ 10 เรื่องเด่น จะได้รับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนรางวัลละ 2,000 บาท และเรื่องเล่าที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อเผยแพร่ของศจย.

หมายเหตุ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีเอกสารครบถ้วน 3 ส่วนตามเกณฑ์เท่านั้น ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ เป็นลิขสิทธิ์ของศจย. เพื่อนำไปเผยแพร่ซ้ำบนอินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ ให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2354-5346 หรือ ratikorn@trc.or.th

!!!!!โปรตติดตามได้ที่ www.trc.or.th และ facebook ศจย.https://th-th.facebook.com/TRCTobaccoControlResear...

หมายเลขบันทึก: 590368เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2015 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2015 16:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอนำไปประชาสัมพันธ์ต่อนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง